Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Edward Johnsen AS
Juridisk navn:  Edward Johnsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71517420
Reksundveien 133 Fax: 71515112
6533 Averøy 6530 Averøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Averøy
Org.nr: 913200586
Aksjekapital: 2.160.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 7/15/1970
Foretakstype: AS
Revisor: Nordmøre Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.05%
Resultat  
  
84.79%
Egenkapital  
  
19.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 56.166.000 58.534.000 61.915.000 48.826.000 44.347.000
Resultat: 2.053.000 1.111.000 2.152.000 1.590.000 1.109.000
Egenkapital: 8.473.000 7.068.000 6.160.000 5.039.000 4.140.000
Regnskap for  Edward Johnsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 56.166.000 58.534.000 61.915.000 48.826.000 44.347.000
Driftskostnader -53.758.000 -57.296.000 -59.551.000 -47.058.000 -42.741.000
Driftsresultat 2.408.000 1.238.000 2.364.000 1.767.000 1.606.000
Finansinntekter 81.000 282.000 147.000 201.000 117.000
Finanskostnader -437.000 -407.000 -360.000 -379.000 -614.000
Finans -356.000 -125.000 -213.000 -178.000 -497.000
Resultat før skatt 2.053.000 1.111.000 2.152.000 1.590.000 1.109.000
Skattekostnad -398.000 -204.000 -531.000 -291.000 0
Årsresultat 1.655.000 908.000 1.621.000 1.300.000 1.109.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.982.000 13.165.000 8.712.000 7.864.000 8.122.000
Sum omløpsmidler 9.097.000 7.610.000 9.176.000 7.840.000 7.664.000
Sum eiendeler 22.079.000 20.775.000 17.888.000 15.704.000 15.786.000
Sum opptjent egenkapital 6.329.000 4.924.000 4.016.000 2.895.000 1.996.000
Sum egenkapital 8.473.000 7.068.000 6.160.000 5.039.000 4.140.000
Sum langsiktig gjeld 7.110.000 7.899.000 5.502.000 5.121.000 6.085.000
Sum kortsiktig gjeld 6.496.000 5.808.000 6.226.000 5.543.000 5.562.000
Sum gjeld og egenkapital 22.079.000 20.775.000 17.888.000 15.703.000 15.787.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.958.000 58.530.000 61.915.000 48.826.000 44.347.000
Andre inntekter 208.000 4.000 0 0 0
Driftsinntekter 56.166.000 58.534.000 61.915.000 48.826.000 44.347.000
Varekostnad -41.246.000 -45.056.000 -47.654.000 -36.167.000 -32.613.000
Lønninger -8.190.000 -8.070.000 -7.855.000 -7.200.000 -7.367.000
Avskrivning -604.000 -563.000 -431.000 -459.000 -444.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.718.000 -3.607.000 -3.611.000 -3.232.000 -2.317.000
Driftskostnader -53.758.000 -57.296.000 -59.551.000 -47.058.000 -42.741.000
Driftsresultat 2.408.000 1.238.000 2.364.000 1.767.000 1.606.000
Finansinntekter 81.000 282.000 147.000 201.000 117.000
Finanskostnader -437.000 -407.000 -360.000 -379.000 -614.000
Finans -356.000 -125.000 -213.000 -178.000 -497.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 0 -500.000 -400.000 -250.000
Årsresultat 1.655.000 908.000 1.621.000 1.300.000 1.109.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.223.000 7.473.000 8.179.000 7.160.000 7.424.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.698.000 5.631.000 391.000 563.000 557.000
Sum varige driftsmidler 12.921.000 13.104.000 8.571.000 7.723.000 7.981.000
Sum finansielle anleggsmidler 61.000 61.000 141.000 141.000 141.000
Sum anleggsmidler 12.982.000 13.165.000 8.712.000 7.864.000 8.122.000
Varebeholdning 4.621.000 3.728.000 3.711.000 4.024.000 4.229.000
Kundefordringer 3.805.000 2.599.000 4.305.000 2.416.000 2.391.000
Andre fordringer 262.000 785.000 756.000 766.000 784.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 410.000 498.000 404.000 634.000 260.000
Sum omløpsmidler 9.097.000 7.610.000 9.176.000 7.840.000 7.664.000
Sum eiendeler 22.079.000 20.775.000 17.888.000 15.704.000 15.786.000
Sum opptjent egenkapital 6.329.000 4.924.000 4.016.000 2.895.000 1.996.000
Sum egenkapital 8.473.000 7.068.000 6.160.000 5.039.000 4.140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 578.000 422.000 231.000 214.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 727.000
Sum langsiktig gjeld 7.110.000 7.899.000 5.502.000 5.121.000 6.085.000
Leverandørgjeld 4.360.000 4.454.000 3.894.000 3.848.000 3.360.000
Betalbar skatt 242.000 12.000 515.000 76.000 0
Skyldig offentlige avgifter 531.000 499.000 485.000 392.000 395.000
Utbytte -250.000 0 -500.000 -400.000 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 1.113.000 843.000 833.000 827.000 829.000
Sum kortsiktig gjeld 6.496.000 5.808.000 6.226.000 5.543.000 5.562.000
Sum gjeld og egenkapital 22.079.000 20.775.000 17.888.000 15.703.000 15.787.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.601.000 1.802.000 2.950.000 2.297.000 2.102.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.5 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.9 0.7 0.7
Soliditet 38.4 3 34.4 32.1 26.2
Resultatgrad 4.3 2.1 3.8 3.6 3.6
Rentedekningsgrad 5.5 3 6.6 5.2 2.8
Gjeldsgrad 1.6 1.9 1.9 2.1 2.8
Total kapitalrentabilitet 11.3 7.3 1 12.5 10.9
Signatur
21.10.2016
TO AV STYRETS MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex