Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ecs Holding AS
Juridisk navn:  Ecs Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67978190
Postboks 16 Øvre Grønliveien 1 Fax: 67978191
1468 Finstadjordet 1464 Fjellhamar
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 986960767
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/3/2004 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Laeng Bedriftservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-94.3%
Resultat  
  
-243.71%
Egenkapital  
  
-30.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 29.000 509.000 900.000 1.374.000 593.000
Resultat: -240.000 167.000 -73.000 -59.000 -245.000
Egenkapital: -1.020.000 -780.000 -947.000 -874.000 -816.000
Regnskap for  Ecs Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 29.000 509.000 900.000 1.374.000 593.000
Driftskostnader -234.000 -371.000 -983.000 -1.327.000 -730.000
Driftsresultat -204.000 138.000 -81.000 48.000 -138.000
Finansinntekter 0 30.000 14.000 1.000 1.000
Finanskostnader -35.000 -1.000 -5.000 -108.000 -109.000
Finans -35.000 29.000 9.000 -107.000 -108.000
Resultat før skatt -240.000 167.000 -73.000 -59.000 -245.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -240.000 167.000 -73.000 -59.000 -245.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 512.000 727.000 780.000 1.028.000 682.000
Sum eiendeler 512.000 727.000 780.000 1.028.000 682.000
Sum opptjent egenkapital -1.120.000 -880.000 -1.047.000 -974.000 -916.000
Sum egenkapital -1.020.000 -780.000 -947.000 -874.000 -816.000
Sum langsiktig gjeld 370.000 370.000 371.000 400.000 518.000
Sum kortsiktig gjeld 1.162.000 1.137.000 1.357.000 1.502.000 979.000
Sum gjeld og egenkapital 512.000 727.000 781.000 1.028.000 681.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.000 509.000 900.000 1.374.000 591.000
Andre inntekter 0 0 0 0 2.000
Driftsinntekter 29.000 509.000 900.000 1.374.000 593.000
Varekostnad -196.000 -355.000 -701.000 -641.000 -390.000
Lønninger -2.000 -1.000 -69.000 -349.000 -26.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -15.000 -213.000 -337.000 -314.000
Driftskostnader -234.000 -371.000 -983.000 -1.327.000 -730.000
Driftsresultat -204.000 138.000 -81.000 48.000 -138.000
Finansinntekter 0 30.000 14.000 1.000 1.000
Finanskostnader -35.000 -1.000 -5.000 -108.000 -109.000
Finans -35.000 29.000 9.000 -107.000 -108.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -240.000 167.000 -73.000 -59.000 -245.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 505.000 701.000 730.000 968.000 665.000
Kundefordringer 1.000 5.000 25.000 19.000 6.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 20.000 25.000 41.000 11.000
Sum omløpsmidler 512.000 727.000 780.000 1.028.000 682.000
Sum eiendeler 512.000 727.000 780.000 1.028.000 682.000
Sum opptjent egenkapital -1.120.000 -880.000 -1.047.000 -974.000 -916.000
Sum egenkapital -1.020.000 -780.000 -947.000 -874.000 -816.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 370.000 370.000 371.000 400.000 518.000
Leverandørgjeld 662.000 626.000 834.000 922.000 952.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 6.000 15.000 17.000 24.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 500.000 504.000 508.000 564.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 1.162.000 1.137.000 1.357.000 1.502.000 979.000
Sum gjeld og egenkapital 512.000 727.000 781.000 1.028.000 681.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -650.000 -410.000 -577.000 -474.000 -297.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -199.2 -107.3 -121.3 -85.0 -119.8
Resultatgrad -703.4 27.1 3.5 -23.3
Rentedekningsgrad -5.8 1 -16.2 0.5 -1.3
Gjeldsgrad -1.5 -1.9 -1.8 -2.2 -1.8
Total kapitalrentabilitet -39.8 23.1 -8.6 4.8 -20.1
Signatur
14.07.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
14.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE
ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex