Eco Water AS
Juridisk navn:  Eco Water AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45426200
Postboks 177 Tomtaveien 9 Fax:
1431 Ås 1449 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 860372452
Aksjekapital: 186.900 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 2/28/1991
Foretakstype: AS
Tidligere navn: as leopold
Regnskapsfører: Regnskapsringen Soon As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.49%
Resultat  
  
-131.5%
Egenkapital  
  
-21.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.925.000 3.906.000 3.849.000 2.788.000 2.508.000
Resultat: -63.000 200.000 243.000 139.000 11.000
Egenkapital: 933.000 1.194.000 1.043.000 868.000 776.000
Regnskap for  Eco Water AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.925.000 3.906.000 3.849.000 2.788.000 2.508.000
Driftskostnader -3.936.000 -3.542.000 -3.557.000 -2.523.000 -2.456.000
Driftsresultat -10.000 364.000 292.000 265.000 52.000
Finansinntekter 22.000 2.000 34.000 14.000 7.000
Finanskostnader -75.000 -166.000 -83.000 -141.000 -49.000
Finans -53.000 -164.000 -49.000 -127.000 -42.000
Resultat før skatt -63.000 200.000 243.000 139.000 11.000
Skattekostnad 2.000 -49.000 -68.000 -47.000 -3.000
Årsresultat -61.000 151.000 175.000 92.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 631.000 785.000 3.000 67.000 114.000
Sum omløpsmidler 1.941.000 2.221.000 1.767.000 1.472.000 1.509.000
Sum eiendeler 2.572.000 3.006.000 1.770.000 1.539.000 1.623.000
Sum opptjent egenkapital 762.000 1.007.000 856.000 681.000 590.000
Sum egenkapital 933.000 1.194.000 1.043.000 868.000 776.000
Sum langsiktig gjeld 601.000 667.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.038.000 1.145.000 727.000 671.000 846.000
Sum gjeld og egenkapital 2.573.000 3.006.000 1.770.000 1.539.000 1.623.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.925.000 3.906.000 3.849.000 2.788.000 2.508.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.925.000 3.906.000 3.849.000 2.788.000 2.508.000
Varekostnad -1.723.000 -1.647.000 -2.091.000 -1.495.000 -1.411.000
Lønninger -921.000 -691.000 -644.000 -323.000 -391.000
Avskrivning -155.000 -80.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.137.000 -1.124.000 -822.000 -705.000 -654.000
Driftskostnader -3.936.000 -3.542.000 -3.557.000 -2.523.000 -2.456.000
Driftsresultat -10.000 364.000 292.000 265.000 52.000
Finansinntekter 22.000 2.000 34.000 14.000 7.000
Finanskostnader -75.000 -166.000 -83.000 -141.000 -49.000
Finans -53.000 -164.000 -49.000 -127.000 -42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -61.000 151.000 175.000 92.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 3.000 67.000 114.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 631.000 785.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 631.000 785.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 631.000 785.000 3.000 67.000 114.000
Varebeholdning 1.137.000 974.000 989.000 1.058.000 878.000
Kundefordringer 659.000 1.060.000 635.000 266.000 422.000
Andre fordringer 122.000 150.000 120.000 122.000 180.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 37.000 22.000 25.000 29.000
Sum omløpsmidler 1.941.000 2.221.000 1.767.000 1.472.000 1.509.000
Sum eiendeler 2.572.000 3.006.000 1.770.000 1.539.000 1.623.000
Sum opptjent egenkapital 762.000 1.007.000 856.000 681.000 590.000
Sum egenkapital 933.000 1.194.000 1.043.000 868.000 776.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 12.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 264.000 311.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 601.000 667.000 0 0 0
Leverandørgjeld 357.000 360.000 244.000 300.000 358.000
Betalbar skatt 1.000 34.000 4.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 181.000 116.000 154.000 14.000 143.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 236.000 324.000 326.000 357.000 346.000
Sum kortsiktig gjeld 1.038.000 1.145.000 727.000 671.000 846.000
Sum gjeld og egenkapital 2.573.000 3.006.000 1.770.000 1.539.000 1.623.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 903.000 1.076.000 1.040.000 801.000 663.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.9 2.4 2.2 1.8
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 1.1 0.7 0.8
Soliditet 36.3 39.7 58.9 56.4 47.8
Resultatgrad -0.3 9.3 7.6 9.5 2.1
Rentedekningsgrad -0.1 2.2 3.5 2.0 1.2
Gjeldsgrad 1.8 1.5 0.7 0.8 1.1
Total kapitalrentabilitet 0.5 12.2 18.4 18.1 3.6
Signatur
11.07.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
11.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex