Eco Minerals As
Juridisk navn:  Eco Minerals As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Velsvikvegen 729 Velsvikvegen 729 Fax:
6133 Lauvstad 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 913248244
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/7/2014 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-56.85%
Resultat  
  
-4.23%
Egenkapital  
  
-19.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 504.000 1.168.000 589.000 1.103.000 0
Resultat: -222.000 -213.000 -1.132.000 -146.000 -7.000
Egenkapital: -1.634.000 -1.368.000 -1.199.000 -67.000 84.000
Regnskap for  Eco Minerals As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 504.000 1.168.000 589.000 1.103.000 0
Driftskostnader -725.000 -1.379.000 -1.695.000 -1.242.000 -7.000
Driftsresultat -222.000 -212.000 -1.106.000 -138.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -25.000 -7.000 0
Finans 0 -1.000 -25.000 -7.000 0
Resultat før skatt -222.000 -213.000 -1.132.000 -146.000 -7.000
Skattekostnad -44.000 44.000 0 -6.000 6.000
Årsresultat -266.000 -169.000 -1.132.000 -152.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 88.000 132.000 88.000 116.000 6.000
Sum omløpsmidler 35.000 224.000 462.000 1.308.000 79.000
Sum eiendeler 123.000 356.000 550.000 1.424.000 85.000
Sum opptjent egenkapital -1.634.000 -1.454.000 -1.284.000 -153.000 -1.000
Sum egenkapital -1.634.000 -1.368.000 -1.199.000 -67.000 84.000
Sum langsiktig gjeld 27.000 27.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.729.000 1.696.000 1.749.000 1.492.000 0
Sum gjeld og egenkapital 122.000 355.000 551.000 1.425.000 85.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 504.000 1.168.000 589.000 1.103.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 504.000 1.168.000 589.000 1.103.000 0
Varekostnad 0 0 -5.000 -6.000 0
Lønninger -410.000 -946.000 -580.000 -791.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -315.000 -433.000 -1.110.000 -445.000 -7.000
Driftskostnader -725.000 -1.379.000 -1.695.000 -1.242.000 -7.000
Driftsresultat -222.000 -212.000 -1.106.000 -138.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -25.000 -7.000 0
Finans 0 -1.000 -25.000 -7.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -266.000 -169.000 -1.132.000 -152.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 44.000 0 0 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 88.000 88.000 88.000 116.000 0
Sum anleggsmidler 88.000 132.000 88.000 116.000 6.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -184.000 70.000 227.000 1.186.000 0
Andre fordringer 22.000 0 22.000 37.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 196.000 153.000 212.000 86.000 79.000
Sum omløpsmidler 35.000 224.000 462.000 1.308.000 79.000
Sum eiendeler 123.000 356.000 550.000 1.424.000 85.000
Sum opptjent egenkapital -1.634.000 -1.454.000 -1.284.000 -153.000 -1.000
Sum egenkapital -1.634.000 -1.368.000 -1.199.000 -67.000 84.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.555.000 977.000 0
Sum langsiktig gjeld 27.000 27.000 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 19.000 33.000 150.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 135.000 102.000 100.000 281.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.642.000 88.000 61.000 85.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.729.000 1.696.000 1.749.000 1.492.000 0
Sum gjeld og egenkapital 122.000 355.000 551.000 1.425.000 85.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.694.000 -1.472.000 -1.287.000 -184.000 79.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.3 0.9
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.3 0.9 0.0
Soliditet -1339.3 -385.4 -4.7 100.0
Resultatgrad -18.2 -187.8 -12.5
Rentedekningsgrad -44.2 -19.7
Gjeldsgrad -1.1 -1.3 -1.5 -22.3 0.0
Total kapitalrentabilitet -59.7 -201.1 -9.7 -8.3
Signatur
23.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex