Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Råd & Regnskap As
Juridisk navn:  Ecit Sogn & Fjordane As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02135
Lindheimvegen 1 Lindheimvegen 1 Fax: 57752490
6905 Florø 6905 Florø
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Flora
Org.nr: 824870772
Aksjekapital: 322.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 11/9/1973
Foretakstype: AS
Revisor: Acceptor Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.82%
Resultat  
  
234.59%
Egenkapital  
  
116.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.643.000 17.740.000 20.165.000 24.009.000 29.457.000
Resultat: 821.000 -610.000 -699.000 464.000 734.000
Egenkapital: 76.000 -471.000 69.000 469.000 208.000
Regnskap for  Råd & Regnskap As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.643.000 17.740.000 20.165.000 24.009.000 29.457.000
Driftskostnader -14.834.000 -18.175.000 -20.762.000 -23.068.000 -28.048.000
Driftsresultat 809.000 -435.000 -596.000 941.000 1.408.000
Finansinntekter 108.000 45.000 154.000 35.000 57.000
Finanskostnader -97.000 -220.000 -256.000 -513.000 -731.000
Finans 11.000 -175.000 -102.000 -478.000 -674.000
Resultat før skatt 821.000 -610.000 -699.000 464.000 734.000
Skattekostnad -273.000 69.000 99.000 -202.000 -279.000
Årsresultat 547.000 -541.000 -600.000 262.000 455.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.731.000 2.425.000 2.836.000 3.024.000 5.670.000
Sum omløpsmidler 2.685.000 2.923.000 3.936.000 5.499.000 7.105.000
Sum eiendeler 4.416.000 5.348.000 6.772.000 8.523.000 12.775.000
Sum opptjent egenkapital -346.000 -893.000 -353.000 247.000 -14.000
Sum egenkapital 76.000 -471.000 69.000 469.000 208.000
Sum langsiktig gjeld 36.000 0 313.000 1.083.000 3.546.000
Sum kortsiktig gjeld 4.305.000 5.820.000 6.390.000 6.971.000 9.022.000
Sum gjeld og egenkapital 4.417.000 5.349.000 6.772.000 8.523.000 12.776.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.643.000 17.728.000 20.042.000 23.664.000 29.410.000
Andre inntekter 0 12.000 123.000 345.000 47.000
Driftsinntekter 15.643.000 17.740.000 20.165.000 24.009.000 29.457.000
Varekostnad -992.000 -588.000 -215.000 -344.000 -248.000
Lønninger -9.386.000 -12.487.000 -15.083.000 -16.330.000 -20.149.000
Avskrivning -399.000 -394.000 -473.000 -509.000 -1.086.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.057.000 -4.706.000 -4.991.000 -5.885.000 -6.565.000
Driftskostnader -14.834.000 -18.175.000 -20.762.000 -23.068.000 -28.048.000
Driftsresultat 809.000 -435.000 -596.000 941.000 1.408.000
Finansinntekter 108.000 45.000 154.000 35.000 57.000
Finanskostnader -97.000 -220.000 -256.000 -513.000 -731.000
Finans 11.000 -175.000 -102.000 -478.000 -674.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 547.000 -541.000 -600.000 262.000 455.000
Balanse detaljer          
Goodwill 871.000 1.162.000 1.452.000 1.743.000 4.613.000
Sum Immatrielle midler 871.000 1.310.000 1.531.000 1.743.000 4.795.000
Fast eiendom 0 0 0 35.000 189.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 225.000 333.000 394.000 541.000 681.000
Sum varige driftsmidler 225.000 333.000 394.000 576.000 870.000
Sum finansielle anleggsmidler 635.000 782.000 911.000 705.000 5.000
Sum anleggsmidler 1.731.000 2.425.000 2.836.000 3.024.000 5.670.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.149.000 2.373.000 3.030.000 4.272.000 6.130.000
Andre fordringer 46.000 159.000 446.000 649.000 470.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 490.000 390.000 460.000 578.000 504.000
Sum omløpsmidler 2.685.000 2.923.000 3.936.000 5.499.000 7.105.000
Sum eiendeler 4.416.000 5.348.000 6.772.000 8.523.000 12.775.000
Sum opptjent egenkapital -346.000 -893.000 -353.000 247.000 -14.000
Sum egenkapital 76.000 -471.000 69.000 469.000 208.000
Sum avsetninger til forpliktelser 36.000 0 0 20.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.871.000 3.014.000 2.804.000 2.381.000 3.071.000
Sum langsiktig gjeld 36.000 0 313.000 1.083.000 3.546.000
Leverandørgjeld 324.000 543.000 814.000 663.000 1.509.000
Betalbar skatt 90.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 811.000 911.000 1.138.000 1.494.000 1.659.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.209.000 1.351.000 1.634.000 2.433.000 2.782.000
Sum kortsiktig gjeld 4.305.000 5.820.000 6.390.000 6.971.000 9.022.000
Sum gjeld og egenkapital 4.417.000 5.349.000 6.772.000 8.523.000 12.776.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.620.000 -2.897.000 -2.454.000 -1.472.000 -1.917.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.6 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.6 0.8 0.8
Soliditet 1.7 -8.8 1 5.5 1.6
Resultatgrad 5.2 -2.5 3.9 4.8
Rentedekningsgrad 8.3 -2.3 1.9 2.0
Gjeldsgrad 57.1 -12.4 97.1 17.2 60.4
Total kapitalrentabilitet 20.8 -7.3 -6.5 11.5 11.5
Signatur
16.08.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex