E Bades Eftf AS
Juridisk navn:  E Bades Eftf AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48516933
V/Merlin As Trekanten Amfi Steinkjer Sjøfartsgata 2 Fax: 74163270
7600 Levanger 7714 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 910381938
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/21/1962
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.32%
Resultat  
  
35.29%
Egenkapital  
  
1.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.302.000 2.111.000 3.954.000 4.117.000 4.394.000
Resultat: 207.000 153.000 60.000 -31.000 155.000
Egenkapital: 650.000 640.000 524.000 479.000 501.000
Regnskap for  E Bades Eftf AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.302.000 2.111.000 3.954.000 4.117.000 4.394.000
Driftskostnader -1.094.000 -1.951.000 -3.885.000 -4.143.000 -4.242.000
Driftsresultat 208.000 160.000 69.000 -26.000 153.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 -8.000 -9.000 -5.000 0
Finans 0 -8.000 -9.000 -5.000 2.000
Resultat før skatt 207.000 153.000 60.000 -31.000 155.000
Skattekostnad -47.000 -37.000 -15.000 8.000 -43.000
Årsresultat 160.000 116.000 45.000 -23.000 112.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 145.000 0 145.000 180.000 62.000
Sum omløpsmidler 1.785.000 822.000 1.606.000 1.372.000 1.108.000
Sum eiendeler 1.930.000 822.000 1.751.000 1.552.000 1.170.000
Sum opptjent egenkapital 550.000 540.000 424.000 379.000 401.000
Sum egenkapital 650.000 640.000 524.000 479.000 501.000
Sum langsiktig gjeld 65.000 93.000 128.000 150.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.214.000 89.000 1.098.000 923.000 666.000
Sum gjeld og egenkapital 1.929.000 822.000 1.750.000 1.552.000 1.170.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.302.000 1.631.000 3.954.000 4.117.000 4.312.000
Andre inntekter 0 480.000 0 0 83.000
Driftsinntekter 1.302.000 2.111.000 3.954.000 4.117.000 4.394.000
Varekostnad -654.000 -1.275.000 -2.029.000 -2.128.000 -2.191.000
Lønninger -185.000 -408.000 -1.013.000 -1.073.000 -1.117.000
Avskrivning -8.000 -17.000 -54.000 -29.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -247.000 -251.000 -789.000 -913.000 -910.000
Driftskostnader -1.094.000 -1.951.000 -3.885.000 -4.143.000 -4.242.000
Driftsresultat 208.000 160.000 69.000 -26.000 153.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 -8.000 -9.000 -5.000 0
Finans 0 -8.000 -9.000 -5.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 160.000 116.000 45.000 -23.000 112.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 5.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 145.000 0 145.000 175.000 62.000
Sum varige driftsmidler 145.000 0 145.000 175.000 62.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 145.000 0 145.000 180.000 62.000
Varebeholdning 596.000 0 868.000 754.000 617.000
Kundefordringer 0 0 4.000 2.000 1.000
Andre fordringer 119.000 6.000 249.000 137.000 86.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 577.000 47.000 485.000 479.000 404.000
Sum omløpsmidler 1.785.000 822.000 1.606.000 1.372.000 1.108.000
Sum eiendeler 1.930.000 822.000 1.751.000 1.552.000 1.170.000
Sum opptjent egenkapital 550.000 540.000 424.000 379.000 401.000
Sum egenkapital 650.000 640.000 524.000 479.000 501.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 3.000 8.000 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 195.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 65.000 93.000 128.000 150.000 3.000
Leverandørgjeld 889.000 5.000 744.000 489.000 174.000
Betalbar skatt 0 42.000 2.000 0 15.000
Skyldig offentlige avgifter 114.000 -2.000 242.000 328.000 371.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 44.000 111.000 107.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 1.214.000 89.000 1.098.000 923.000 666.000
Sum gjeld og egenkapital 1.929.000 822.000 1.750.000 1.552.000 1.170.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 571.000 733.000 508.000 449.000 442.000
Likviditetsgrad 1 1 9.2 1.5 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 1 9.2 0.7 0.7 0.8
Soliditet 33.7 77.9 29.9 30.9 42.8
Resultatgrad 1 7.6 1.7 -0.6 3.5
Rentedekningsgrad 2 7.7 -5.2
Gjeldsgrad 2 0.3 2.3 2.2 1.3
Total kapitalrentabilitet 10.8 19.5 3.9 -1.7 13.2
Signatur
26.06.2017
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.06.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex