Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
E-76 Musikk ANS
Juridisk navn:  E-76 Musikk ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90787222
Nedre Såtehov 8 Nedre Såtehov 8 Fax:
3864 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Telemark Vinje
Org.nr: 956548233
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/11/1989
Foretakstype: ANS
Regnskapsfører: Dalen Rekneskap Anneken Schlenzig
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.12%
Resultat  
  
-139.29%
Egenkapital  
  
-39.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2009 2008
Omsetning: 515.000 586.000
Resultat: -44.000 112.000
Egenkapital: 67.000 111.000
Regnskap for  E-76 Musikk ANS
Resultat 2009 2008
Driftsinntekter 515.000 586.000
Driftskostnader -557.000 -467.000
Driftsresultat -42.000 119.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -3.000 -7.000
Finans -3.000 -7.000
Resultat før skatt -44.000 112.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -44.000 112.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 41.000
Sum omløpsmidler 53.000 102.000
Sum eiendeler 86.000 143.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 111.000
Sum egenkapital 67.000 111.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 0
Sum gjeld og egenkapital 86.000 142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 246.000 586.000
Andre inntekter 269.000 0
Driftsinntekter 515.000 586.000
Varekostnad -45.000 -44.000
Lønninger -147.000 -170.000
Avskrivning -8.000 -10.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -357.000 -243.000
Driftskostnader -557.000 -467.000
Driftsresultat -42.000 119.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -3.000 -7.000
Finans -3.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -44.000 112.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 33.000 41.000
Sum varige driftsmidler 33.000 41.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 33.000 41.000
Varebeholdning 19.000 9.000
Kundefordringer 8.000 11.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 26.000 82.000
Sum omløpsmidler 53.000 102.000
Sum eiendeler 86.000 143.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 111.000
Sum egenkapital 67.000 111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 31.000
Leverandørgjeld -3.000 -2.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 2.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 0
Sum gjeld og egenkapital 86.000 142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 39.000 102.000
Likviditetsgrad 1 3.8
Likviditetsgrad 2 2.5 0.0
Soliditet 77.9 78.2
Resultatgrad -8.2 20.3
Rentedekningsgrad -14.0 17.0
Gjeldsgrad 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -48.8 83.8
Signatur
30.06.2017
Prokurister
30.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Normal beretning
Auditor Notes for 2008
Ny revisor, inngående balanse kan ikke verifiseres
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex