Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dyrskuevegen 22 As
Juridisk navn:  Dyrskuevegen 22 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63981710
Industrifeltet Kjelsåsveien 170 Fax: 63982085
2040 Kløfta 884 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914531276
Aksjekapital: 282.000 NOK
Etableringsdato: 9/17/1970
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.36%
Resultat  
  
7.93%
Egenkapital  
  
22.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.613.000 1.531.000 1.507.000 1.456.000 1.422.000
Resultat: 1.238.000 1.147.000 5.964.000 20.374.000 812.000
Egenkapital: 5.166.000 4.201.000 3.272.000 2.604.000 355.000
Regnskap for  Dyrskuevegen 22 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.613.000 1.531.000 1.507.000 1.456.000 1.422.000
Driftskostnader -278.000 -280.000 -697.000 -518.000 -474.000
Driftsresultat 1.335.000 1.252.000 810.000 938.000 948.000
Finansinntekter 1.000 8.000 5.380.000 19.706.000 220.000
Finanskostnader -98.000 -113.000 -226.000 -270.000 -356.000
Finans -97.000 -105.000 5.154.000 19.436.000 -136.000
Resultat før skatt 1.238.000 1.147.000 5.964.000 20.374.000 812.000
Skattekostnad -272.000 -217.000 -96.000 -126.000 -130.000
Årsresultat 965.000 929.000 5.868.000 20.249.000 681.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.967.000 8.080.000 8.214.000 8.358.000 19.831.000
Sum omløpsmidler 2.068.000 1.056.000 260.000 214.000 8.828.000
Sum eiendeler 10.035.000 9.136.000 8.474.000 8.572.000 28.659.000
Sum opptjent egenkapital 4.811.000 3.846.000 2.917.000 2.249.000 0
Sum egenkapital 5.166.000 4.201.000 3.272.000 2.604.000 355.000
Sum langsiktig gjeld 4.418.000 4.308.000 4.887.000 5.668.000 6.445.000
Sum kortsiktig gjeld 451.000 628.000 315.000 299.000 21.860.000
Sum gjeld og egenkapital 10.035.000 9.137.000 8.474.000 8.571.000 28.660.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 1.507.000 1.456.000 1.422.000
Andre inntekter 1.613.000 1.531.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.613.000 1.531.000 1.507.000 1.456.000 1.422.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -113.000 -134.000 -144.000 -144.000 -141.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -165.000 -146.000 -553.000 -374.000 -333.000
Driftskostnader -278.000 -280.000 -697.000 -518.000 -474.000
Driftsresultat 1.335.000 1.252.000 810.000 938.000 948.000
Finansinntekter 1.000 8.000 5.380.000 19.706.000 220.000
Finanskostnader -98.000 -113.000 -226.000 -270.000 -356.000
Finans -97.000 -105.000 5.154.000 19.436.000 -136.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -5.200.000 -18.000.000 -11.400.000
Årsresultat 965.000 929.000 5.868.000 20.249.000 681.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.967.000 8.075.000 8.184.000 8.303.000 8.422.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 5.000 30.000 55.000 80.000
Sum varige driftsmidler 7.967.000 8.080.000 8.214.000 8.358.000 8.502.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 11.329.000
Sum anleggsmidler 7.967.000 8.080.000 8.214.000 8.358.000 19.831.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 134.000 17.000 17.000 8.824.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.068.000 922.000 242.000 196.000 4.000
Sum omløpsmidler 2.068.000 1.056.000 260.000 214.000 8.828.000
Sum eiendeler 10.035.000 9.136.000 8.474.000 8.572.000 28.659.000
Sum opptjent egenkapital 4.811.000 3.846.000 2.917.000 2.249.000 0
Sum egenkapital 5.166.000 4.201.000 3.272.000 2.604.000 355.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.037.000 1.024.000 1.058.000 1.090.000 1.117.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.418.000 4.308.000 4.887.000 5.668.000 6.445.000
Leverandørgjeld 2.000 121.000 110.000 54.000 13.000
Betalbar skatt 260.000 252.000 129.000 152.000 0
Skyldig offentlige avgifter 190.000 0 38.000 46.000 53.000
Utbytte 0 0 -5.200.000 -18.000.000 -11.400.000
Annen kortsiktig gjeld 0 255.000 39.000 47.000 21.793.000
Sum kortsiktig gjeld 451.000 628.000 315.000 299.000 21.860.000
Sum gjeld og egenkapital 10.035.000 9.137.000 8.474.000 8.571.000 28.660.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.617.000 428.000 -55.000 -85.000 -13.032.000
Likviditetsgrad 1 4.6 1.7 0.8 0.7 0.4
Likviditetsgrad 2 4.6 1.7 0.8 0.7 0.5
Soliditet 51.5 4 38.6 30.4 1.2
Resultatgrad 82.8 81.8 53.7 64.4 66.7
Rentedekningsgrad 13.6 11.1 3.6 3.5 3.3
Gjeldsgrad 0.9 1.2 1.6 2.3 79.7
Total kapitalrentabilitet 13.3 13.8 7 240.9 4.1
Signatur
04.09.2017
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex