Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dyre Halses Gate 13 A AS
Juridisk navn:  Dyre Halses Gate 13 A AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73525757
Dyre Halses gate 13 A Dyre Halses gate 13 A Fax:
7042 Trondheim 7042 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 995079763
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/20/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
10.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 216.000 216.000 189.000 223.000 231.000
Resultat: 25.000 50.000 -26.000 30.000 29.000
Egenkapital: 215.000 195.000 157.000 177.000 155.000
Regnskap for  Dyre Halses Gate 13 A AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 216.000 216.000 189.000 223.000 231.000
Driftskostnader -155.000 -134.000 -179.000 -157.000 -156.000
Driftsresultat 61.000 82.000 10.000 66.000 75.000
Finansinntekter 0 4.000 0 0 0
Finanskostnader -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -47.000
Finans -36.000 -32.000 -36.000 -36.000 -47.000
Resultat før skatt 25.000 50.000 -26.000 30.000 29.000
Skattekostnad -6.000 -12.000 6.000 -8.000 -8.000
Årsresultat 19.000 38.000 -20.000 22.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.650.000 1.689.000 1.734.000 1.769.000 1.809.000
Sum omløpsmidler 249.000 180.000 1.000 16.000 30.000
Sum eiendeler 1.899.000 1.869.000 1.735.000 1.785.000 1.839.000
Sum opptjent egenkapital 54.000 35.000 -3.000 17.000 -5.000
Sum egenkapital 215.000 195.000 157.000 177.000 155.000
Sum langsiktig gjeld 1.636.000 1.601.000 1.566.000 1.590.000 1.662.000
Sum kortsiktig gjeld 48.000 73.000 11.000 18.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 1.898.000 1.869.000 1.734.000 1.785.000 1.839.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 216.000 216.000 189.000 223.000 231.000
Driftsinntekter 216.000 216.000 189.000 223.000 231.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -114.000 -93.000 -138.000 -116.000 -115.000
Driftskostnader -155.000 -134.000 -179.000 -157.000 -156.000
Driftsresultat 61.000 82.000 10.000 66.000 75.000
Finansinntekter 0 4.000 0 0 0
Finanskostnader -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -47.000
Finans -36.000 -32.000 -36.000 -36.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 19.000 38.000 -20.000 22.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 6.000 10.000 4.000 3.000
Fast eiendom 1.642.000 1.683.000 1.724.000 1.765.000 1.806.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.642.000 1.683.000 1.724.000 1.765.000 1.806.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.650.000 1.689.000 1.734.000 1.769.000 1.809.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 8.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 33.000 180.000 1.000 8.000 30.000
Sum omløpsmidler 249.000 180.000 1.000 16.000 30.000
Sum eiendeler 1.899.000 1.869.000 1.735.000 1.785.000 1.839.000
Sum opptjent egenkapital 54.000 35.000 -3.000 17.000 -5.000
Sum egenkapital 215.000 195.000 157.000 177.000 155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 37.000 61.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.636.000 1.601.000 1.566.000 1.590.000 1.662.000
Leverandørgjeld 3.000 4.000 11.000 7.000 7.000
Betalbar skatt 7.000 8.000 0 9.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 0 0 3.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 48.000 73.000 11.000 18.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 1.898.000 1.869.000 1.734.000 1.785.000 1.839.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 201.000 107.000 -10.000 -2.000 8.000
Likviditetsgrad 1 5.2 2.5 0.1 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 5.2 2.5 0.1 0.9 1.4
Soliditet 11.3 10.4 9.1 9.9 8.4
Resultatgrad 28.2 3 5.3 29.6 32.5
Rentedekningsgrad 1.7 2.3 0.3 1.8 1.6
Gjeldsgrad 7.8 8.6 1 9.1 10.9
Total kapitalrentabilitet 3.2 4.6 0.6 3.7 4.1
Signatur
06.02.2018
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex