Dybvad Transport AS
Juridisk navn:  Dybvad Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73904550
Transittgata 14 Transittgata 14 Fax: 73904551
7042 Trondheim 7042 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 988556033
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 8/12/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Nordmøre Revisjon As
Regnskapsfører: Økonomisenteret As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.53%
Resultat  
  
-78.74%
Egenkapital  
  
3.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 64.362.000 59.855.000 62.460.000 64.847.000 61.816.000
Resultat: 148.000 696.000 1.840.000 4.016.000 3.041.000
Egenkapital: 3.821.000 3.706.000 4.660.000 3.984.000 6.967.000
Regnskap for  Dybvad Transport AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 64.362.000 59.855.000 62.460.000 64.847.000 61.816.000
Driftskostnader -64.246.000 -59.280.000 -60.716.000 -60.948.000 -58.875.000
Driftsresultat 117.000 574.000 1.745.000 3.900.000 2.941.000
Finansinntekter 49.000 141.000 108.000 134.000 110.000
Finanskostnader -18.000 -19.000 -12.000 -18.000 -9.000
Finans 31.000 122.000 96.000 116.000 101.000
Resultat før skatt 148.000 696.000 1.840.000 4.016.000 3.041.000
Skattekostnad -32.000 -150.000 -440.000 -999.000 -900.000
Årsresultat 115.000 546.000 1.400.000 3.017.000 2.141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 356.000 227.000 268.000 289.000 518.000
Sum omløpsmidler 11.736.000 12.433.000 14.098.000 18.429.000 16.428.000
Sum eiendeler 12.092.000 12.660.000 14.366.000 18.718.000 16.946.000
Sum opptjent egenkapital 1.821.000 1.706.000 2.660.000 1.984.000 4.967.000
Sum egenkapital 3.821.000 3.706.000 4.660.000 3.984.000 6.967.000
Sum langsiktig gjeld 202.000 220.000 101.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.070.000 8.734.000 9.605.000 14.735.000 9.980.000
Sum gjeld og egenkapital 12.093.000 12.660.000 14.366.000 18.719.000 16.947.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 62.856.000 58.984.000 61.630.000 63.888.000 60.200.000
Andre inntekter 1.506.000 871.000 830.000 958.000 1.617.000
Driftsinntekter 64.362.000 59.855.000 62.460.000 64.847.000 61.816.000
Varekostnad -26.522.000 -26.950.000 -29.397.000 -29.498.000 -27.243.000
Lønninger -13.189.000 -11.585.000 -12.246.000 -12.144.000 -12.497.000
Avskrivning -51.000 -40.000 -51.000 -51.000 -121.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.484.000 -20.705.000 -19.022.000 -19.255.000 -19.014.000
Driftskostnader -64.246.000 -59.280.000 -60.716.000 -60.948.000 -58.875.000
Driftsresultat 117.000 574.000 1.745.000 3.900.000 2.941.000
Finansinntekter 49.000 141.000 108.000 134.000 110.000
Finanskostnader -18.000 -19.000 -12.000 -18.000 -9.000
Finans 31.000 122.000 96.000 116.000 101.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.500.000 -725.000 -6.000.000 -2.000.000
Årsresultat 115.000 546.000 1.400.000 3.017.000 2.141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 6.000 244.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 326.000 156.000 193.000 174.000 146.000
Sum varige driftsmidler 326.000 156.000 193.000 174.000 146.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 70.000 76.000 110.000 129.000
Sum anleggsmidler 356.000 227.000 268.000 289.000 518.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.300.000 5.156.000 7.629.000 4.813.000 4.515.000
Andre fordringer 1.052.000 1.320.000 1.297.000 1.134.000 687.000
Sum investeringer 0 0 0 2.320.000 2.243.000
Kasse, bank 5.384.000 5.957.000 4.755.000 10.163.000 8.983.000
Sum omløpsmidler 11.736.000 12.433.000 14.098.000 18.429.000 16.428.000
Sum eiendeler 12.092.000 12.660.000 14.366.000 18.718.000 16.946.000
Sum opptjent egenkapital 1.821.000 1.706.000 2.660.000 1.984.000 4.967.000
Sum egenkapital 3.821.000 3.706.000 4.660.000 3.984.000 6.967.000
Sum avsetninger til forpliktelser 202.000 220.000 101.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 275.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 202.000 220.000 101.000 0 0
Leverandørgjeld 4.892.000 3.968.000 4.972.000 4.771.000 3.763.000
Betalbar skatt 51.000 31.000 333.000 761.000 836.000
Skyldig offentlige avgifter 885.000 1.062.000 1.152.000 1.133.000 1.213.000
Utbytte 0 -1.500.000 -725.000 -6.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.242.000 2.173.000 2.149.000 2.070.000 2.167.000
Sum kortsiktig gjeld 8.070.000 8.734.000 9.605.000 14.735.000 9.980.000
Sum gjeld og egenkapital 12.093.000 12.660.000 14.366.000 18.719.000 16.947.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.666.000 3.699.000 4.493.000 3.694.000 6.448.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.5 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.5 1.3 1.7
Soliditet 31.6 29.3 32.4 21.3 41.1
Resultatgrad 0.2 1 2.8 6 4.8
Rentedekningsgrad 6.5 30.2 145.4 216.7 339.0
Gjeldsgrad 2.2 2.4 2.1 3.7 1.4
Total kapitalrentabilitet 1.4 5.6 12.9 21.6 18.0
Signatur
25.04.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
25.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex