Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dvergsnestangen Barnehage AS
Juridisk navn:  Dvergsnestangen Barnehage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52855020
c/o Intunor Services AS Postboks 78 Haakon VIIs gate 2 Vika Fax: 52855020
8001 Bodø 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989512595
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/30/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: dvergnestangen barnehage as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.1%
Resultat  
  
11.52%
Egenkapital  
  
-7.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.093.000 3.000.000 2.963.000 2.858.000 2.789.000
Resultat: 2.266.000 2.032.000 1.667.000 1.522.000 1.466.000
Egenkapital: 1.512.000 1.641.000 1.737.000 1.804.000 1.840.000
Regnskap for  Dvergsnestangen Barnehage AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.093.000 3.000.000 2.963.000 2.858.000 2.789.000
Driftskostnader -651.000 -638.000 -680.000 -686.000 -654.000
Driftsresultat 2.442.000 2.361.000 2.283.000 2.171.000 2.134.000
Finansinntekter 0 45.000 45.000 45.000 48.000
Finanskostnader -176.000 -374.000 -661.000 -694.000 -717.000
Finans -176.000 -329.000 -616.000 -649.000 -669.000
Resultat før skatt 2.266.000 2.032.000 1.667.000 1.522.000 1.466.000
Skattekostnad -499.000 -459.000 -391.000 -370.000 -374.000
Årsresultat 1.768.000 1.572.000 1.276.000 1.152.000 1.092.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.342.000 13.877.000 14.411.000 14.945.000 15.480.000
Sum omløpsmidler 0 2.764.000 2.651.000 2.693.000 3.102.000
Sum eiendeler 13.342.000 16.641.000 17.062.000 17.638.000 18.582.000
Sum opptjent egenkapital 1.412.000 1.541.000 1.637.000 1.704.000 1.740.000
Sum egenkapital 1.512.000 1.641.000 1.737.000 1.804.000 1.840.000
Sum langsiktig gjeld 9.398.000 12.818.000 13.505.000 14.186.000 14.861.000
Sum kortsiktig gjeld 2.432.000 2.182.000 1.821.000 1.648.000 1.882.000
Sum gjeld og egenkapital 13.342.000 16.641.000 17.063.000 17.638.000 18.583.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.093.000 3.000.000 2.963.000 2.858.000 2.789.000
Driftsinntekter 3.093.000 3.000.000 2.963.000 2.858.000 2.789.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -534.000 -534.000 -534.000 -534.000 -534.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -117.000 -104.000 -146.000 -152.000 -120.000
Driftskostnader -651.000 -638.000 -680.000 -686.000 -654.000
Driftsresultat 2.442.000 2.361.000 2.283.000 2.171.000 2.134.000
Finansinntekter 0 45.000 45.000 45.000 48.000
Finanskostnader -176.000 -374.000 -661.000 -694.000 -717.000
Finans -176.000 -329.000 -616.000 -649.000 -669.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.768.000 1.572.000 1.276.000 1.152.000 1.092.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.342.000 13.877.000 14.411.000 14.945.000 15.480.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.342.000 13.877.000 14.411.000 14.945.000 15.480.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.342.000 13.877.000 14.411.000 14.945.000 15.480.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 8.000 7.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 2.764.000 2.651.000 2.693.000 3.102.000
Sum eiendeler 13.342.000 16.641.000 17.062.000 17.638.000 18.582.000
Sum opptjent egenkapital 1.412.000 1.541.000 1.637.000 1.704.000 1.740.000
Sum egenkapital 1.512.000 1.641.000 1.737.000 1.804.000 1.840.000
Sum avsetninger til forpliktelser 137.000 174.000 213.000 246.000 272.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.432.000 2.167.000 1.768.000 1.583.000 1.822.000
Sum langsiktig gjeld 9.398.000 12.818.000 13.505.000 14.186.000 14.861.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 15.000 53.000 65.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 2.432.000 2.182.000 1.821.000 1.648.000 1.882.000
Sum gjeld og egenkapital 13.342.000 16.641.000 17.063.000 17.638.000 18.583.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.432.000 582.000 830.000 1.045.000 1.220.000
Likviditetsgrad 1 0 1.3 1.5 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 0 1.3 1.5 1.6 1.7
Soliditet 11.3 9.9 10.2 10.2 9.9
Resultatgrad 7 78.7 77.1 7 76.5
Rentedekningsgrad 13.9 6.3 3.5 3.1 3.0
Gjeldsgrad 7.8 9.1 8.8 8.8 9.1
Total kapitalrentabilitet 18.3 14.5 13.6 12.6 11.7
Signatur
09.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex