Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dugnads Service Ltd
Juridisk navn:  Dugnads Service Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikmarken 24 Olsvikmarken 24 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 995283433
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/17/2010
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 -42.000 -7.000
Egenkapital: 71.000 71.000 71.000 71.000 112.000
Regnskap for  Dugnads Service Ltd
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 -1.000 -6.000
Driftsresultat 0 0 0 -1.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -41.000 0
Finans 0 0 0 -41.000 0
Resultat før skatt 0 0 0 -42.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -42.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 6.000
Sum omløpsmidler 64.000 64.000 64.000 64.000 106.000
Sum eiendeler 71.000 71.000 71.000 71.000 112.000
Sum opptjent egenkapital 71.000 71.000 71.000 71.000 112.000
Sum egenkapital 71.000 71.000 71.000 71.000 112.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 71.000 71.000 71.000 71.000 112.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -1.000 -6.000
Driftskostnader 0 0 0 -1.000 -6.000
Driftsresultat 0 0 0 -1.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -41.000 0
Finans 0 0 0 -41.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -42.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 6.000
Sum anleggsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 6.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 63.000 63.000 63.000 63.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0 65.000
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Sum omløpsmidler 64.000 64.000 64.000 64.000 106.000
Sum eiendeler 71.000 71.000 71.000 71.000 112.000
Sum opptjent egenkapital 71.000 71.000 71.000 71.000 112.000
Sum egenkapital 71.000 71.000 71.000 71.000 112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 71.000 71.000 71.000 71.000 112.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.000 64.000 64.000 64.000 106.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 -1.4 -5.4
Signatur
18.03.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex