Dubliners AS
Juridisk navn:  Dubliners AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22337005
Rådhusgata 28 Rådhusgata 28 Fax: 22331701
0151 Oslo 151 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971125713
Aksjekapital: 105.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 8/26/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Hønefoss As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.78%
Resultat  
  
-5.24%
Egenkapital  
  
-96.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 40.618.000 40.305.000 40.777.000 40.510.000 40.849.000
Resultat: 8.332.000 8.793.000 8.248.000 8.988.000 8.075.000
Egenkapital: 470.000 14.476.000 12.362.000 11.186.000 7.623.000
Regnskap for  Dubliners AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 40.618.000 40.305.000 40.777.000 40.510.000 40.849.000
Driftskostnader -32.290.000 -31.530.000 -32.584.000 -31.591.000 -32.842.000
Driftsresultat 8.328.000 8.775.000 8.194.000 8.918.000 8.006.000
Finansinntekter 11.000 21.000 57.000 77.000 71.000
Finanskostnader -6.000 -3.000 -2.000 -7.000 -3.000
Finans 5.000 18.000 55.000 70.000 68.000
Resultat før skatt 8.332.000 8.793.000 8.248.000 8.988.000 8.075.000
Skattekostnad -1.924.000 -2.119.000 -2.072.000 -2.439.000 -2.192.000
Årsresultat 6.408.000 6.674.000 6.176.000 6.550.000 5.884.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.632.000 16.828.000 9.069.000 10.790.000 7.097.000
Sum omløpsmidler 10.445.000 8.454.000 14.711.000 10.398.000 10.449.000
Sum eiendeler 27.077.000 25.282.000 23.780.000 21.188.000 17.546.000
Sum opptjent egenkapital 0 14.006.000 11.892.000 10.716.000 7.153.000
Sum egenkapital 470.000 14.476.000 12.362.000 11.186.000 7.623.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26.607.000 10.805.000 11.418.000 10.003.000 9.923.000
Sum gjeld og egenkapital 27.077.000 25.281.000 23.780.000 21.189.000 17.546.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.258.000 39.851.000 40.252.000 40.146.000 38.210.000
Andre inntekter 360.000 454.000 525.000 364.000 2.639.000
Driftsinntekter 40.618.000 40.305.000 40.777.000 40.510.000 40.849.000
Varekostnad -12.359.000 -12.265.000 -13.191.000 -12.861.000 -14.629.000
Lønninger -8.525.000 -8.242.000 -8.331.000 -8.995.000 -8.612.000
Avskrivning -554.000 -541.000 -1.248.000 -1.047.000 -938.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.852.000 -10.482.000 -9.814.000 -8.688.000 -8.663.000
Driftskostnader -32.290.000 -31.530.000 -32.584.000 -31.591.000 -32.842.000
Driftsresultat 8.328.000 8.775.000 8.194.000 8.918.000 8.006.000
Finansinntekter 11.000 21.000 57.000 77.000 71.000
Finanskostnader -6.000 -3.000 -2.000 -7.000 -3.000
Finans 5.000 18.000 55.000 70.000 68.000
Konsernbidrag -6.409.000 -4.560.000 0 -2.987.000 -3.450.000
Utbytte -14.005.000 0 -5.000.000 0 -16.000
Årsresultat 6.408.000 6.674.000 6.176.000 6.550.000 5.884.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 135.000 145.000 197.000 128.000 189.000
Fast eiendom 0 0 0 281.000 589.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.505.000 1.998.000 1.946.000 2.639.000 1.717.000
Sum varige driftsmidler 1.505.000 1.998.000 1.946.000 2.921.000 2.305.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.992.000 14.685.000 6.925.000 7.741.000 4.603.000
Sum anleggsmidler 16.632.000 16.828.000 9.069.000 10.790.000 7.097.000
Varebeholdning 898.000 881.000 964.000 1.202.000 1.147.000
Kundefordringer 1.801.000 1.623.000 1.472.000 1.568.000 1.407.000
Andre fordringer 92.000 121.000 65.000 121.000 145.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.652.000 5.829.000 12.209.000 7.507.000 7.751.000
Sum omløpsmidler 10.445.000 8.454.000 14.711.000 10.398.000 10.449.000
Sum eiendeler 27.077.000 25.282.000 23.780.000 21.188.000 17.546.000
Sum opptjent egenkapital 0 14.006.000 11.892.000 10.716.000 7.153.000
Sum egenkapital 470.000 14.476.000 12.362.000 11.186.000 7.623.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.193.000 1.775.000 1.527.000 1.940.000 1.656.000
Betalbar skatt 0 626.000 2.142.000 1.273.000 884.000
Skyldig offentlige avgifter 1.942.000 1.532.000 1.816.000 1.722.000 1.692.000
Utbytte -14.005.000 0 -5.000.000 0 -16.000
Annen kortsiktig gjeld 9.466.000 6.873.000 933.000 5.068.000 5.675.000
Sum kortsiktig gjeld 26.607.000 10.805.000 11.418.000 10.003.000 9.923.000
Sum gjeld og egenkapital 27.077.000 25.281.000 23.780.000 21.189.000 17.546.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -16.162.000 -2.351.000 3.293.000 395.000 526.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.8 1.3 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7 1.2 1.0 1.0
Soliditet 1.7 57.3 5 52.8 43.4
Resultatgrad 20.5 21.8 20.1 22.0 19.6
Rentedekningsgrad 1 2 4 1285.0 2692.3
Gjeldsgrad 56.6 0.7 0.9 0.9 1.3
Total kapitalrentabilitet 30.8 34.8 34.7 42.5 46.0
Signatur
23.04.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex