Drottningborg Vgs AS
Juridisk navn:  Drottningborg Vgs AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37257777
Drottningborg 20 Drottningborg 20 Fax: 37257799
4885 Grimstad 4885 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 988982342
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 65
Etableringsdato: 11/22/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.31%
Resultat  
  
-43.26%
Egenkapital  
  
3.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 45.705.000 44.240.000 41.685.000 43.460.000 41.073.000
Resultat: 1.377.000 2.427.000 683.000 3.700.000 1.597.000
Egenkapital: 40.784.000 39.408.000 36.981.000 36.314.000 32.620.000
Regnskap for  Drottningborg Vgs AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 45.705.000 44.240.000 41.685.000 43.460.000 41.073.000
Driftskostnader -43.943.000 -41.468.000 -40.650.000 -39.327.000 -38.971.000
Driftsresultat 1.762.000 2.772.000 1.034.000 4.133.000 2.102.000
Finansinntekter 52.000 47.000 77.000 64.000 63.000
Finanskostnader -438.000 -391.000 -429.000 -497.000 -568.000
Finans -386.000 -344.000 -352.000 -433.000 -505.000
Resultat før skatt 1.377.000 2.427.000 683.000 3.700.000 1.597.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.377.000 2.427.000 683.000 3.700.000 1.597.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.419.000 45.696.000 45.610.000 45.219.000 46.301.000
Sum omløpsmidler 6.232.000 9.347.000 9.301.000 8.571.000 6.170.000
Sum eiendeler 60.651.000 55.043.000 54.911.000 53.790.000 52.471.000
Sum opptjent egenkapital 40.684.000 39.308.000 36.881.000 36.214.000 32.520.000
Sum egenkapital 40.784.000 39.408.000 36.981.000 36.314.000 32.620.000
Sum langsiktig gjeld 8.001.000 9.109.000 10.170.000 11.289.000 13.209.000
Sum kortsiktig gjeld 11.866.000 6.526.000 7.760.000 6.188.000 6.643.000
Sum gjeld og egenkapital 60.651.000 55.043.000 54.911.000 53.791.000 52.472.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.123.000 43.498.000 40.860.000 0 40.088.000
Andre inntekter 2.582.000 742.000 824.000 43.460.000 985.000
Driftsinntekter 45.705.000 44.240.000 41.685.000 43.460.000 41.073.000
Varekostnad -3.299.000 -3.338.000 -3.476.000 -3.832.000 -3.931.000
Lønninger -25.981.000 -25.473.000 -24.671.000 -23.659.000 -22.703.000
Avskrivning -3.148.000 -2.858.000 -2.958.000 -2.988.000 -3.255.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.515.000 -9.799.000 -9.545.000 -8.848.000 -9.082.000
Driftskostnader -43.943.000 -41.468.000 -40.650.000 -39.327.000 -38.971.000
Driftsresultat 1.762.000 2.772.000 1.034.000 4.133.000 2.102.000
Finansinntekter 52.000 47.000 77.000 64.000 63.000
Finanskostnader -438.000 -391.000 -429.000 -497.000 -568.000
Finans -386.000 -344.000 -352.000 -433.000 -505.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.377.000 -2.427.000 -683.000 -1.700.000 0
Årsresultat 1.377.000 2.427.000 683.000 3.700.000 1.597.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 49.612.000 40.651.000 40.042.000 39.675.000 40.346.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 4.450.000
Driftsløsøre 4.139.000 4.369.000 4.026.000 4.003.000 0
Sum varige driftsmidler 53.751.000 45.020.000 44.068.000 43.678.000 44.796.000
Sum finansielle anleggsmidler 668.000 675.000 1.542.000 1.541.000 1.505.000
Sum anleggsmidler 54.419.000 45.696.000 45.610.000 45.219.000 46.301.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.057.000 681.000 1.257.000 917.000 1.129.000
Andre fordringer 3.782.000 890.000 1.261.000 3.149.000 1.211.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.393.000 7.776.000 6.783.000 4.474.000 3.830.000
Sum omløpsmidler 6.232.000 9.347.000 9.301.000 8.571.000 6.170.000
Sum eiendeler 60.651.000 55.043.000 54.911.000 53.790.000 52.471.000
Sum opptjent egenkapital 40.684.000 39.308.000 36.881.000 36.214.000 32.520.000
Sum egenkapital 40.784.000 39.408.000 36.981.000 36.314.000 32.620.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.001.000 9.109.000 10.170.000 11.289.000 13.209.000
Leverandørgjeld 2.489.000 2.001.000 2.006.000 1.228.000 1.427.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.927.000 2.149.000 1.736.000 1.612.000 1.565.000
Utbytte -1.377.000 -2.427.000 -683.000 -1.700.000 0
Annen kortsiktig gjeld 7.450.000 2.376.000 4.018.000 3.272.000 3.651.000
Sum kortsiktig gjeld 11.866.000 6.526.000 7.760.000 6.188.000 6.643.000
Sum gjeld og egenkapital 60.651.000 55.043.000 54.911.000 53.791.000 52.472.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.634.000 2.821.000 1.541.000 2.383.000 -473.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.4 1.2 1.4 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 1.4 1.2 1.4 1.0
Soliditet 67.2 71.6 67.3 67.5 62.2
Resultatgrad 3.9 6.3 2.5 9.5 5.1
Rentedekningsgrad 4 7.1 2.4 8.3 3.8
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 3 5.1 2 7.8 4.1
Signatur
06.05.2020
TO PERSONER I FELLESSKAP BLANDT STYRELEDER, STYRETS NESTLEDER ELLER
DAGLIG LEDER AV SELSKAPET.
Prokurister
01.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex