Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Drottningborg Ungdomsskole As
Juridisk navn:  Drottningborg Ungdomsskole As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37257777
Grooseveien 36 Grooseveien 36 Fax:
4876 Grimstad 4876 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 914128307
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 6/19/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.98%
Resultat  
  
-68.81%
Egenkapital  
  
77.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.881.000 20.082.000 13.321.000 7.643.000 1.581.000
Resultat: 504.000 1.616.000 12.000 -973.000 -501.000
Egenkapital: 1.153.000 650.000 -966.000 -978.000 -5.000
Regnskap for  Drottningborg Ungdomsskole As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.881.000 20.082.000 13.321.000 7.643.000 1.581.000
Driftskostnader -20.157.000 -18.192.000 -13.118.000 -8.479.000 -2.082.000
Driftsresultat 724.000 1.890.000 203.000 -836.000 -501.000
Finansinntekter 12.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -233.000 -276.000 -192.000 -137.000 -1.000
Finans -221.000 -274.000 -191.000 -136.000 0
Resultat før skatt 504.000 1.616.000 12.000 -973.000 -501.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 504.000 1.616.000 12.000 -973.000 -501.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.428.000 5.446.000 5.102.000 3.893.000 555.000
Sum omløpsmidler 4.051.000 6.042.000 4.348.000 2.297.000 2.043.000
Sum eiendeler 9.479.000 11.488.000 9.450.000 6.190.000 2.598.000
Sum opptjent egenkapital 661.000 157.000 -1.459.000 -1.471.000 -498.000
Sum egenkapital 1.153.000 650.000 -966.000 -978.000 -5.000
Sum langsiktig gjeld 5.637.000 7.376.000 7.574.000 6.047.000 2.000.000
Sum kortsiktig gjeld 2.689.000 3.462.000 2.841.000 1.120.000 603.000
Sum gjeld og egenkapital 9.480.000 11.488.000 9.449.000 6.189.000 2.598.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.756.000 19.970.000 13.262.000 0 102.000
Andre inntekter 125.000 112.000 59.000 7.643.000 1.480.000
Driftsinntekter 20.881.000 20.082.000 13.321.000 7.643.000 1.581.000
Varekostnad -670.000 -675.000 -681.000 -202.000 -42.000
Lønninger -13.001.000 -11.381.000 -8.349.000 -4.856.000 -1.216.000
Avskrivning -1.326.000 -1.105.000 -662.000 -235.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.160.000 -5.031.000 -3.426.000 -3.186.000 -785.000
Driftskostnader -20.157.000 -18.192.000 -13.118.000 -8.479.000 -2.082.000
Driftsresultat 724.000 1.890.000 203.000 -836.000 -501.000
Finansinntekter 12.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -233.000 -276.000 -192.000 -137.000 -1.000
Finans -221.000 -274.000 -191.000 -136.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -973.000 0
Årsresultat 504.000 1.616.000 12.000 -973.000 -501.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.428.000 5.446.000 5.102.000 3.893.000 555.000
Sum varige driftsmidler 5.428.000 5.446.000 5.102.000 3.893.000 555.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.428.000 5.446.000 5.102.000 3.893.000 555.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 526.000 2.317.000 428.000 172.000 4.000
Andre fordringer 256.000 320.000 302.000 241.000 687.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.269.000 3.405.000 3.617.000 1.830.000 879.000
Sum omløpsmidler 4.051.000 6.042.000 4.348.000 2.297.000 2.043.000
Sum eiendeler 9.479.000 11.488.000 9.450.000 6.190.000 2.598.000
Sum opptjent egenkapital 661.000 157.000 -1.459.000 -1.471.000 -498.000
Sum egenkapital 1.153.000 650.000 -966.000 -978.000 -5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 8.000
Sum langsiktig gjeld 5.637.000 7.376.000 7.574.000 6.047.000 2.000.000
Leverandørgjeld 588.000 1.647.000 615.000 229.000 146.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 818.000 769.000 582.000 402.000 334.000
Utbytte 0 0 0 -973.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.283.000 1.046.000 1.644.000 441.000 115.000
Sum kortsiktig gjeld 2.689.000 3.462.000 2.841.000 1.120.000 603.000
Sum gjeld og egenkapital 9.480.000 11.488.000 9.449.000 6.189.000 2.598.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.362.000 2.580.000 1.507.000 1.177.000 1.440.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.7 1.5 2.1 3.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.7 1.5 2.1 3.4
Soliditet 12.2 5.7 -10.2 -15.8 -0.2
Resultatgrad 3.5 9.4 1.5 -10.9 -31.7
Rentedekningsgrad 3.1 6.8 1.1 -6.1 -500.0
Gjeldsgrad 7.2 16.7 -10.8 -7.3 -520.6
Total kapitalrentabilitet 7.8 16.5 2.2 -13.5 -19.2
Signatur
19.10.2015
TO PERSONER BLANT STYRELEDER, NESTLEDER OG DAGLIG LEDER.
Prokurister
19.10.2015
STYRET KAN MEDDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex