Dravlausvegen As
Juridisk navn:  Dravlausvegen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Kjell Åge Drabløs Nedre Grødalsvegen 6 Dalsfjordvegen 461 Fax:
6050 Valderøya 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 916450087
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/25/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vanylven Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
77.24%
Resultat  
  
155.29%
Egenkapital  
  
235%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 257.000 145.000 155.000 162.000
Resultat: 47.000 -85.000 70.000 31.000
Egenkapital: 67.000 20.000 105.000 53.000
Regnskap for  Dravlausvegen As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 257.000 145.000 155.000 162.000
Driftskostnader -210.000 -230.000 -85.000 -131.000
Driftsresultat 47.000 -85.000 70.000 30.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 47.000 -85.000 70.000 31.000
Skattekostnad 0 0 -18.000 -8.000
Årsresultat 47.000 -85.000 53.000 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 160.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 66.000 22.000 278.000 235.000
Sum eiendeler 226.000 22.000 278.000 235.000
Sum opptjent egenkapital 37.000 -10.000 75.000 23.000
Sum egenkapital 67.000 20.000 105.000 53.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 155.000 170.000
Sum kortsiktig gjeld 159.000 1.000 18.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 226.000 21.000 278.000 235.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 257.000 145.000 155.000 162.000
Driftsinntekter 257.000 145.000 155.000 162.000
Varekostnad -157.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -3.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -230.000 -85.000 -131.000
Driftskostnader -210.000 -230.000 -85.000 -131.000
Driftsresultat 47.000 -85.000 70.000 30.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 47.000 -85.000 53.000 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 160.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 160.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 160.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 25.000 22.000 190.000 178.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 41.000 0 88.000 57.000
Sum omløpsmidler 66.000 22.000 278.000 235.000
Sum eiendeler 226.000 22.000 278.000 235.000
Sum opptjent egenkapital 37.000 -10.000 75.000 23.000
Sum egenkapital 67.000 20.000 105.000 53.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 155.000 170.000
Leverandørgjeld 159.000 1.000 0 4.000
Betalbar skatt 0 0 18.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 159.000 1.000 18.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 226.000 21.000 278.000 235.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -93.000 21.000 260.000 223.000
Likviditetsgrad 1 0.4 2 15.4 19.6
Likviditetsgrad 2 0.4 2 15.4 19.6
Soliditet 29.6 95.2 37.8 22.6
Resultatgrad 18.3 -58.6 45.2 18.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.4 0.1 1.6 3.4
Total kapitalrentabilitet 20.8 -404.8 25.2 13.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex