Dravlaus Kraft As
Juridisk navn:  Dravlaus Kraft As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Ståle Hånes Dalsfjordvegen 428 Dalsfjordvegen 428 Fax:
6133 Lauvstad 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 915183530
Aksjekapital: 390.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 2/20/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Xo Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
55.82%
Resultat  
  
495.21%
Egenkapital  
  
113.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.764.000 4.341.000 757.000 0
Resultat: 2.607.000 438.000 328.000 -90.000
Egenkapital: 1.932.000 903.000 203.000 -45.000
Regnskap for  Dravlaus Kraft As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.764.000 4.341.000 757.000 0
Driftskostnader -2.751.000 -2.916.000 -406.000 -89.000
Driftsresultat 4.012.000 1.425.000 351.000 -89.000
Finansinntekter 3.000 1.000 2.000 0
Finanskostnader -1.409.000 -987.000 -25.000 -2.000
Finans -1.406.000 -986.000 -23.000 -2.000
Resultat før skatt 2.607.000 438.000 328.000 -90.000
Skattekostnad -578.000 -99.000 -80.000 25.000
Årsresultat 2.029.000 340.000 248.000 -65.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.710.000 40.300.000 38.601.000 12.256.000
Sum omløpsmidler 4.345.000 1.983.000 1.600.000 735.000
Sum eiendeler 44.055.000 42.283.000 40.201.000 12.991.000
Sum opptjent egenkapital 1.552.000 523.000 183.000 -65.000
Sum egenkapital 1.932.000 903.000 203.000 -45.000
Sum langsiktig gjeld 39.446.000 40.153.000 37.487.000 12.175.000
Sum kortsiktig gjeld 2.678.000 1.227.000 2.511.000 860.000
Sum gjeld og egenkapital 44.056.000 42.283.000 40.201.000 12.990.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.764.000 4.340.000 757.000 0
Andre inntekter 0 1.000 0 0
Driftsinntekter 6.764.000 4.341.000 757.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -341.000 -471.000 -41.000 0
Avskrivning -901.000 -864.000 -142.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.509.000 -1.581.000 -223.000 -89.000
Driftskostnader -2.751.000 -2.916.000 -406.000 -89.000
Driftsresultat 4.012.000 1.425.000 351.000 -89.000
Finansinntekter 3.000 1.000 2.000 0
Finanskostnader -1.409.000 -987.000 -25.000 -2.000
Finans -1.406.000 -986.000 -23.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0
Årsresultat 2.029.000 340.000 248.000 -65.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 30.000 25.000
Fast eiendom 732.000 732.000 237.000 12.231.000
Maskiner anlegg 38.532.000 39.384.000 38.219.000 0
Driftsløsøre 446.000 184.000 115.000 0
Sum varige driftsmidler 39.710.000 40.300.000 38.571.000 12.231.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 39.710.000 40.300.000 38.601.000 12.256.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 423.000 99.000 0
Andre fordringer 570.000 816.000 1.262.000 351.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.776.000 744.000 239.000 383.000
Sum omløpsmidler 4.345.000 1.983.000 1.600.000 735.000
Sum eiendeler 44.055.000 42.283.000 40.201.000 12.991.000
Sum opptjent egenkapital 1.552.000 523.000 183.000 -65.000
Sum egenkapital 1.932.000 903.000 203.000 -45.000
Sum avsetninger til forpliktelser 480.000 153.000 55.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.000.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 39.446.000 40.153.000 37.487.000 12.175.000
Leverandørgjeld 110.000 191.000 2.497.000 860.000
Betalbar skatt 251.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 593.000 421.000 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 724.000 615.000 14.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.678.000 1.227.000 2.511.000 860.000
Sum gjeld og egenkapital 44.056.000 42.283.000 40.201.000 12.990.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.667.000 756.000 -911.000 -125.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 0.6 0.9
Soliditet 4.4 2.1 0.5 -0.3
Resultatgrad 59.3 32.8 46.4
Rentedekningsgrad 2.8 1.4 1 -44.5
Gjeldsgrad 21.8 45.8 1 -289.7
Total kapitalrentabilitet 9.1 3.4 0.9 -0.7
Signatur
06.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex