Drange Maskin AS
Juridisk navn:  Drange Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55215590
Smøråsvegen 22 Smøråsvegen 22 Fax: 55215591
5238 Rådal 5238 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 977056306
Aksjekapital: 40.160 NOK
Antall ansatte: 48
Etableringsdato: 10/23/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Bergen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.42%
Resultat  
  
47.24%
Egenkapital  
  
18.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 190.081.000 178.619.000 157.715.000 186.538.000 142.502.000
Resultat: 17.099.000 11.613.000 -4.912.000 26.040.000 18.955.000
Egenkapital: 86.123.000 72.681.000 63.602.000 75.278.000 55.675.000
Regnskap for  Drange Maskin AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 190.081.000 178.619.000 157.715.000 186.538.000 142.502.000
Driftskostnader -173.254.000 -167.145.000 -162.763.000 -160.662.000 -123.746.000
Driftsresultat 16.828.000 11.475.000 -5.048.000 25.877.000 18.757.000
Finansinntekter 455.000 350.000 410.000 488.000 515.000
Finanskostnader -184.000 -212.000 -274.000 -325.000 -317.000
Finans 271.000 138.000 136.000 163.000 198.000
Resultat før skatt 17.099.000 11.613.000 -4.912.000 26.040.000 18.955.000
Skattekostnad -3.697.000 -2.534.000 1.236.000 -6.437.000 -5.031.000
Årsresultat 13.402.000 9.079.000 -3.676.000 19.603.000 13.924.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.916.000 4.047.000 6.828.000 9.855.000 12.250.000
Sum omløpsmidler 119.408.000 101.654.000 87.221.000 120.723.000 93.956.000
Sum eiendeler 122.324.000 105.701.000 94.049.000 130.578.000 106.206.000
Sum opptjent egenkapital 85.523.000 72.121.000 63.042.000 74.718.000 55.115.000
Sum egenkapital 86.123.000 72.681.000 63.602.000 75.278.000 55.675.000
Sum langsiktig gjeld 2.770.000 2.066.000 908.000 3.237.000 3.119.000
Sum kortsiktig gjeld 33.430.000 30.954.000 29.539.000 52.062.000 47.412.000
Sum gjeld og egenkapital 122.323.000 105.701.000 94.049.000 130.577.000 106.206.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 190.081.000 178.494.000 156.932.000 186.538.000 141.931.000
Andre inntekter 0 125.000 783.000 0 572.000
Driftsinntekter 190.081.000 178.619.000 157.715.000 186.538.000 142.502.000
Varekostnad -106.450.000 -106.233.000 -109.306.000 -116.237.000 -84.001.000
Lønninger -34.417.000 -31.164.000 -27.727.000 -23.922.000 -21.205.000
Avskrivning -2.267.000 -3.002.000 -3.734.000 -3.883.000 -3.706.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.259.000 -24.807.000 -20.346.000 -16.620.000 -14.834.000
Driftskostnader -173.254.000 -167.145.000 -162.763.000 -160.662.000 -123.746.000
Driftsresultat 16.828.000 11.475.000 -5.048.000 25.877.000 18.757.000
Finansinntekter 455.000 350.000 410.000 488.000 515.000
Finanskostnader -184.000 -212.000 -274.000 -325.000 -317.000
Finans 271.000 138.000 136.000 163.000 198.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -8.000.000 0 0
Årsresultat 13.402.000 9.079.000 -3.676.000 19.603.000 13.924.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 29.000 0 57.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.362.000 2.904.000 5.021.000 7.370.000 9.559.000
Driftsløsøre 553.000 1.143.000 1.777.000 2.486.000 2.634.000
Sum varige driftsmidler 2.916.000 4.047.000 6.799.000 9.855.000 12.193.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.916.000 4.047.000 6.828.000 9.855.000 12.250.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 43.153.000 56.203.000 35.690.000 37.301.000 42.142.000
Andre fordringer 246.000 233.000 939.000 838.000 158.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 76.008.000 45.218.000 50.591.000 82.583.000 51.657.000
Sum omløpsmidler 119.408.000 101.654.000 87.221.000 120.723.000 93.956.000
Sum eiendeler 122.324.000 105.701.000 94.049.000 130.578.000 106.206.000
Sum opptjent egenkapital 85.523.000 72.121.000 63.042.000 74.718.000 55.115.000
Sum egenkapital 86.123.000 72.681.000 63.602.000 75.278.000 55.675.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.770.000 2.066.000 0 1.207.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.770.000 2.066.000 908.000 3.237.000 3.119.000
Leverandørgjeld 7.104.000 14.064.000 12.290.000 17.428.000 20.832.000
Betalbar skatt 2.991.000 439.000 0 5.173.000 5.293.000
Skyldig offentlige avgifter 8.873.000 7.324.000 3.541.000 7.543.000 8.607.000
Utbytte 0 0 -8.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.462.000 9.128.000 13.708.000 21.918.000 12.680.000
Sum kortsiktig gjeld 33.430.000 30.954.000 29.539.000 52.062.000 47.412.000
Sum gjeld og egenkapital 122.323.000 105.701.000 94.049.000 130.577.000 106.206.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 85.978.000 70.700.000 57.682.000 68.661.000 46.544.000
Likviditetsgrad 1 3.6 3.3 3 2.3 2.0
Likviditetsgrad 2 3.6 3.3 3 2.3 2.0
Soliditet 70.4 68.8 67.6 57.7 52.4
Resultatgrad 8.9 6.4 -3.2 13.9 13.2
Rentedekningsgrad 91.5 54.1 -18.4 79.6 60.8
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 14.1 11.2 -4.9 20.2 18.1
Signatur
01.07.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.07.2020
PROKURA
GRIMSTAD RUNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex