Drammensveien 165/167 AS
Juridisk navn:  Drammensveien 165/167 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22122550
Postboks 515, Skøyen Karenslyst Allé 2 Fax: 55326185
0214 Oslo 278 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992670509
Aksjekapital: 15.474.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.43%
Resultat  
  
9.56%
Egenkapital  
  
1.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 42.029.000 39.488.000 40.076.000 43.935.000 39.939.000
Resultat: 31.735.000 28.965.000 32.254.000 26.493.000 20.151.000
Egenkapital: 469.033.000 462.631.000 455.704.000 444.016.000 444.016.000
Regnskap for  Drammensveien 165/167 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 42.029.000 39.488.000 40.076.000 43.935.000 39.939.000
Driftskostnader -10.469.000 -10.501.000 -7.410.000 -16.964.000 -20.170.000
Driftsresultat 31.560.000 28.987.000 32.666.000 26.970.000 19.769.000
Finansinntekter 212.000 123.000 572.000 227.000 694.000
Finanskostnader -36.000 -145.000 -983.000 -703.000 -311.000
Finans 176.000 -22.000 -411.000 -476.000 383.000
Resultat før skatt 31.735.000 28.965.000 32.254.000 26.493.000 20.151.000
Skattekostnad -5.304.000 -5.015.000 -6.192.000 -3.561.000 -5.441.000
Årsresultat 26.431.000 23.950.000 26.062.000 22.932.000 14.710.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 514.915.000 518.960.000 522.893.000 527.558.000 531.055.000
Sum omløpsmidler 44.669.000 28.453.000 18.716.000 2.498.000 1.856.000
Sum eiendeler 559.584.000 547.413.000 541.609.000 530.056.000 532.911.000
Sum opptjent egenkapital 25.017.000 18.614.000 11.687.000 0 0
Sum egenkapital 469.033.000 462.631.000 455.704.000 444.016.000 444.016.000
Sum langsiktig gjeld 43.883.000 44.561.000 44.921.000 44.899.000 46.232.000
Sum kortsiktig gjeld 46.668.000 40.222.000 40.984.000 41.141.000 42.663.000
Sum gjeld og egenkapital 559.584.000 547.413.000 541.608.000 530.056.000 532.911.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 35.717.000 32.152.000
Andre inntekter 42.029.000 39.488.000 40.076.000 8.218.000 7.787.000
Driftsinntekter 42.029.000 39.488.000 40.076.000 43.935.000 39.939.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -6.190.000 -5.953.000 -5.792.000 -5.736.000 -5.625.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.279.000 -4.548.000 -1.618.000 -11.228.000 -14.545.000
Driftskostnader -10.469.000 -10.501.000 -7.410.000 -16.964.000 -20.170.000
Driftsresultat 31.560.000 28.987.000 32.666.000 26.970.000 19.769.000
Finansinntekter 212.000 123.000 572.000 227.000 694.000
Finanskostnader -36.000 -145.000 -983.000 -703.000 -311.000
Finans 176.000 -22.000 -411.000 -476.000 383.000
Konsernbidrag -20.028.000 -17.023.000 -14.375.000 22.932.000 -14.710.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 26.431.000 23.950.000 26.062.000 22.932.000 14.710.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 504.432.000 509.665.000 514.898.000 527.148.000 530.706.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.483.000 9.296.000 7.996.000 409.000 349.000
Sum varige driftsmidler 514.915.000 518.960.000 522.893.000 527.558.000 531.055.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 514.915.000 518.960.000 522.893.000 527.558.000 531.055.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 14.236.000 14.192.000 12.835.000 295.000 192.000
Andre fordringer 27.755.000 13.960.000 5.176.000 1.000.000 899.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.678.000 301.000 705.000 0 0
Sum omløpsmidler 44.669.000 28.453.000 18.716.000 2.498.000 1.856.000
Sum eiendeler 559.584.000 547.413.000 541.609.000 530.056.000 532.911.000
Sum opptjent egenkapital 25.017.000 18.614.000 11.687.000 0 0
Sum egenkapital 469.033.000 462.631.000 455.704.000 444.016.000 444.016.000
Sum avsetninger til forpliktelser 43.883.000 44.561.000 44.921.000 44.899.000 46.232.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 39.940.000 41.764.000
Sum langsiktig gjeld 43.883.000 44.561.000 44.921.000 44.899.000 46.232.000
Leverandørgjeld 1.298.000 1.793.000 319.000 187.000 0
Betalbar skatt 0 0 1.377.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.629.000 1.985.000 2.253.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 42.740.000 36.444.000 37.036.000 1.014.000 900.000
Sum kortsiktig gjeld 46.668.000 40.222.000 40.984.000 41.141.000 42.663.000
Sum gjeld og egenkapital 559.584.000 547.413.000 541.608.000 530.056.000 532.911.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.999.000 -11.769.000 -22.268.000 -38.643.000 -40.807.000
Likviditetsgrad 1 1 0.7 0.5 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 1 0.7 0.5 0.1 0.1
Soliditet 83.8 84.5 84.1 83.8 83.3
Resultatgrad 75.1 73.4 81.5 61.4 49.5
Rentedekningsgrad 876.7 199.9 33.2 38.7 65.8
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 5.7 5.3 6.1 5.1 3.8
Signatur
22.06.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex