Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Drammen Kino AS
Juridisk navn:  Drammen Kino AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32217860
Postboks 356 Bragernes Bragernes Torg 2A Fax: 32217870
3001 Drammen 3017 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 980684644
Aksjekapital: 6.300.000 NOK
Antall ansatte: 49
Etableringsdato: 3/3/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.52%
Resultat  
  
13.47%
Egenkapital  
  
0.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 56.944.000 56.094.000 62.669.000 56.173.000 50.491.000
Resultat: 11.449.000 10.090.000 15.372.000 12.199.000 8.403.000
Egenkapital: 6.359.000 6.338.000 6.335.000 6.318.000 13.038.000
Regnskap for  Drammen Kino AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 56.944.000 56.094.000 62.669.000 56.173.000 50.491.000
Driftskostnader -45.329.000 -45.900.000 -47.303.000 -44.097.000 -42.364.000
Driftsresultat 11.616.000 10.193.000 15.367.000 12.075.000 8.127.000
Finansinntekter 42.000 19.000 57.000 141.000 287.000
Finanskostnader -209.000 -123.000 -51.000 -17.000 -11.000
Finans -167.000 -104.000 6.000 124.000 276.000
Resultat før skatt 11.449.000 10.090.000 15.372.000 12.199.000 8.403.000
Skattekostnad -2.527.000 -2.437.000 0 -3.319.000 -2.276.000
Årsresultat 8.922.000 7.653.000 11.517.000 8.880.000 6.127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.466.000 4.800.000 2.068.000 2.380.000 2.521.000
Sum omløpsmidler 19.258.000 20.044.000 30.175.000 22.582.000 19.261.000
Sum eiendeler 25.724.000 24.844.000 32.243.000 24.962.000 21.782.000
Sum opptjent egenkapital 0 38.000 35.000 18.000 6.738.000
Sum egenkapital 6.359.000 6.338.000 6.335.000 6.318.000 13.038.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.365.000 18.507.000 25.908.000 18.645.000 8.744.000
Sum gjeld og egenkapital 25.724.000 24.845.000 32.243.000 24.963.000 21.782.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.794.000 55.717.000 61.281.000 55.679.000 51.024.000
Andre inntekter 150.000 376.000 1.388.000 494.000 -534.000
Driftsinntekter 56.944.000 56.094.000 62.669.000 56.173.000 50.491.000
Varekostnad -22.441.000 -21.826.000 -24.058.000 -21.625.000 -20.193.000
Lønninger -9.207.000 -9.560.000 -9.171.000 -8.744.000 -7.948.000
Avskrivning -1.173.000 -863.000 -995.000 -1.023.000 -1.063.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.508.000 -13.651.000 -13.079.000 -12.705.000 -13.160.000
Driftskostnader -45.329.000 -45.900.000 -47.303.000 -44.097.000 -42.364.000
Driftsresultat 11.616.000 10.193.000 15.367.000 12.075.000 8.127.000
Finansinntekter 42.000 19.000 57.000 141.000 287.000
Finanskostnader -209.000 -123.000 -51.000 -17.000 -11.000
Finans -167.000 -104.000 6.000 124.000 276.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -8.400.000 -7.650.000 -11.500.000 -9.000.000 0
Årsresultat 8.922.000 7.653.000 11.517.000 8.880.000 6.127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 45.000 161.000 284.000 258.000 300.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 436.000
Driftsløsøre 6.421.000 4.640.000 1.784.000 2.122.000 1.786.000
Sum varige driftsmidler 6.421.000 4.640.000 1.784.000 2.122.000 2.221.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.466.000 4.800.000 2.068.000 2.380.000 2.521.000
Varebeholdning 930.000 1.042.000 1.250.000 729.000 819.000
Kundefordringer 431.000 898.000 157.000 46.000 1.506.000
Andre fordringer 6.733.000 5.371.000 6.133.000 5.832.000 2.456.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.164.000 12.734.000 22.635.000 15.975.000 14.479.000
Sum omløpsmidler 19.258.000 20.044.000 30.175.000 22.582.000 19.261.000
Sum eiendeler 25.724.000 24.844.000 32.243.000 24.962.000 21.782.000
Sum opptjent egenkapital 0 38.000 35.000 18.000 6.738.000
Sum egenkapital 6.359.000 6.338.000 6.335.000 6.318.000 13.038.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 9.000.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.547.000 6.297.000 6.862.000 1.322.000 1.704.000
Betalbar skatt 2.412.000 2.308.000 3.881.000 3.281.000 2.351.000
Skyldig offentlige avgifter 398.000 0 27.000 506.000 542.000
Utbytte -8.400.000 -7.650.000 -11.500.000 -9.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.608.000 2.253.000 3.638.000 4.536.000 4.148.000
Sum kortsiktig gjeld 19.365.000 18.507.000 25.908.000 18.645.000 8.744.000
Sum gjeld og egenkapital 25.724.000 24.845.000 32.243.000 24.963.000 21.782.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -107.000 1.537.000 4.267.000 3.937.000 10.517.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.2 1.2 2.2
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1.1 1.2 2.2
Soliditet 24.7 25.5 19.6 25.3 59.9
Resultatgrad 20.4 18.2 24.5 21.5 16.1
Rentedekningsgrad 55.6 82.9 301.3 718.6 764.9
Gjeldsgrad 3 2.9 4.1 3.0 0.7
Total kapitalrentabilitet 45.3 41.1 47.8 48.9 38.6
Signatur
07.02.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex