Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Drønen Havfiske AS
Juridisk navn:  Drønen Havfiske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56183173
Postboks 1975 Nordnes, Tråvik 58 Fax: 56185660
5817 Bergen 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 978637299
Aksjekapital: 1.908.985 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/2/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.43%
Resultat  
  
3149.59%
Egenkapital  
  
-71.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 59.221.000 51.751.000 60.491.000 51.833.000 47.416.000
Resultat: 499.917.000 15.384.000 19.643.000 4.454.000 10.353.000
Egenkapital: 53.244.000 189.815.000 202.922.000 209.962.000 214.188.000
Regnskap for  Drønen Havfiske AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 59.221.000 51.751.000 60.491.000 51.833.000 47.416.000
Driftskostnader -39.718.000 -34.653.000 -39.193.000 -45.847.000 -35.801.000
Driftsresultat 19.503.000 17.099.000 21.299.000 5.986.000 11.615.000
Finansinntekter 482.301.000 147.000 606.000 824.000 400.000
Finanskostnader -1.887.000 -1.862.000 -2.262.000 -2.357.000 -1.662.000
Finans 480.414.000 -1.715.000 -1.656.000 -1.533.000 -1.262.000
Resultat før skatt 499.917.000 15.384.000 19.643.000 4.454.000 10.353.000
Skattekostnad -4.014.000 -3.491.000 -4.696.000 -680.000 -2.814.000
Årsresultat 495.903.000 11.893.000 14.947.000 3.774.000 7.539.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.068.000 279.986.000 303.198.000 320.865.000 300.303.000
Sum omløpsmidler 521.101.000 3.695.000 3.201.000 3.772.000 6.449.000
Sum eiendeler 556.169.000 283.681.000 306.399.000 324.637.000 306.752.000
Sum opptjent egenkapital 34.210.000 47.445.000 60.552.000 67.535.000 71.761.000
Sum egenkapital 53.244.000 189.815.000 202.922.000 209.962.000 214.188.000
Sum langsiktig gjeld 24.539.000 64.889.000 72.742.000 93.808.000 75.655.000
Sum kortsiktig gjeld 478.385.000 28.977.000 30.735.000 20.868.000 16.910.000
Sum gjeld og egenkapital 556.168.000 283.681.000 306.399.000 324.637.000 306.752.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.221.000 51.751.000 60.491.000 51.833.000 47.416.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 59.221.000 51.751.000 60.491.000 51.833.000 47.416.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -18.987.000 -16.774.000 -19.608.000 -16.380.000 -16.393.000
Avskrivning -4.799.000 -4.640.000 -4.415.000 -4.912.000 -5.042.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.932.000 -13.239.000 -15.170.000 -24.555.000 -14.366.000
Driftskostnader -39.718.000 -34.653.000 -39.193.000 -45.847.000 -35.801.000
Driftsresultat 19.503.000 17.099.000 21.299.000 5.986.000 11.615.000
Finansinntekter 482.301.000 147.000 606.000 824.000 400.000
Finanskostnader -1.887.000 -1.862.000 -2.262.000 -2.357.000 -1.662.000
Finans 480.414.000 -1.715.000 -1.656.000 -1.533.000 -1.262.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -465.474.000 -12.500.000 -12.500.000 -8.000.000 -8.000.000
Årsresultat 495.903.000 11.893.000 14.947.000 3.774.000 7.539.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.240.000 1.416.000 1.628.000 1.868.000 2.108.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.662.000 1.771.000 1.383.000 785.000 1.512.000
Sum varige driftsmidler 35.032.000 39.267.000 42.475.000 46.009.000 50.556.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 240.719.000 260.724.000 274.856.000 249.746.000
Sum anleggsmidler 35.068.000 279.986.000 303.198.000 320.865.000 300.303.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 191.000 0 0 2.120.000
Andre fordringer 2.449.000 1.217.000 1.183.000 1.535.000 1.870.000
Sum investeringer 14.000 34.000 28.000 64.000 33.000
Kasse, bank 518.625.000 2.253.000 1.990.000 2.173.000 2.426.000
Sum omløpsmidler 521.101.000 3.695.000 3.201.000 3.772.000 6.449.000
Sum eiendeler 556.169.000 283.681.000 306.399.000 324.637.000 306.752.000
Sum opptjent egenkapital 34.210.000 47.445.000 60.552.000 67.535.000 71.761.000
Sum egenkapital 53.244.000 189.815.000 202.922.000 209.962.000 214.188.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.539.000 5.396.000 6.215.000 6.989.000 8.199.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 6.000.000 7.817.000 6.999.000 0
Sum langsiktig gjeld 24.539.000 64.889.000 72.742.000 93.808.000 75.655.000
Leverandørgjeld 1.997.000 1.435.000 463.000 328.000 2.560.000
Betalbar skatt 4.871.000 4.311.000 3.515.000 0 3.385.000
Skyldig offentlige avgifter 4.993.000 4.303.000 6.008.000 5.128.000 2.422.000
Utbytte -465.474.000 -12.500.000 -12.500.000 -8.000.000 -8.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.050.000 429.000 432.000 412.000 543.000
Sum kortsiktig gjeld 478.385.000 28.977.000 30.735.000 20.868.000 16.910.000
Sum gjeld og egenkapital 556.168.000 283.681.000 306.399.000 324.637.000 306.752.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 42.716.000 -25.282.000 -27.534.000 -17.096.000 -10.461.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.1 0.1 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 1.1 0.1 0.1 0.2 0.4
Soliditet 9.6 66.9 66.2 64.7 69.8
Resultatgrad 32.9 3 35.2 11.5 24.5
Rentedekningsgrad 10.3 9.2 9.4 2.9 7.2
Gjeldsgrad 9.4 0.5 0.5 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 90.2 6.1 7.1 2.1 3.9
Signatur
02.06.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex