Drønen Eiendom As
Juridisk navn:  Drønen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1975 Nordnes Strandgaten 197 Fax:
5817 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 920125050
Aksjekapital: 4.030.000 NOK
Etableringsdato: 11/29/2017
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -1.000
Egenkapital: 23.000
Regnskap for  Drønen Eiendom As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt -1.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 1.323.000
Sum eiendeler 1.323.000
Sum opptjent egenkapital -1.000
Sum egenkapital 23.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.300.000
Sum gjeld og egenkapital 1.323.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 1.316.000
Kasse, bank 7.000
Sum omløpsmidler 1.323.000
Sum eiendeler 1.323.000
Sum opptjent egenkapital -1.000
Sum egenkapital 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.300.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.300.000
Sum gjeld og egenkapital 1.323.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 1.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 56.5
Total kapitalrentabilitet 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex