Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Doctus AS
Juridisk navn:  Doctus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56394847
Uteflorsvegen 20 Uteflorsvegen 20 Fax: 56193021
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 976187865
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.39%
Resultat  
  
9.24%
Egenkapital  
  
19.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 351.000 379.000 100.000 308.000 1.101.000
Resultat: 272.000 249.000 -148.000 -262.000 554.000
Egenkapital: 1.647.000 1.375.000 1.127.000 1.274.000 1.536.000
Regnskap for  Doctus AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 351.000 379.000 100.000 308.000 1.101.000
Driftskostnader -79.000 -131.000 -248.000 -572.000 -550.000
Driftsresultat 272.000 248.000 -148.000 -264.000 551.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 2.000 3.000
Resultat før skatt 272.000 249.000 -148.000 -262.000 554.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -72.000
Årsresultat 272.000 249.000 -148.000 -262.000 482.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.053.000 366.000 386.000 551.000 731.000
Sum omløpsmidler 723.000 1.137.000 869.000 889.000 1.113.000
Sum eiendeler 1.776.000 1.503.000 1.255.000 1.440.000 1.844.000
Sum opptjent egenkapital 1.547.000 1.275.000 1.027.000 1.174.000 1.436.000
Sum egenkapital 1.647.000 1.375.000 1.127.000 1.274.000 1.536.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 128.000 128.000 128.000 165.000 307.000
Sum gjeld og egenkapital 1.775.000 1.503.000 1.255.000 1.439.000 1.843.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 351.000 379.000 100.000 308.000 1.101.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 351.000 379.000 100.000 308.000 1.101.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -28.000 -28.000 -28.000 -243.000 -314.000
Avskrivning -12.000 -19.000 -23.000 -34.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 -145.000 0
Andre driftskostnader -39.000 -84.000 -197.000 -150.000 -199.000
Driftskostnader -79.000 -131.000 -248.000 -572.000 -550.000
Driftsresultat 272.000 248.000 -148.000 -264.000 551.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 2.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 272.000 249.000 -148.000 -262.000 482.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 445.000 610.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 74.000 86.000 105.000 81.000 95.000
Sum varige driftsmidler 74.000 86.000 105.000 526.000 705.000
Sum finansielle anleggsmidler 980.000 281.000 281.000 25.000 26.000
Sum anleggsmidler 1.053.000 366.000 386.000 551.000 731.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 45.000 60.000 21.000 21.000 134.000
Andre fordringer 0 0 0 0 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 678.000 1.077.000 849.000 868.000 966.000
Sum omløpsmidler 723.000 1.137.000 869.000 889.000 1.113.000
Sum eiendeler 1.776.000 1.503.000 1.255.000 1.440.000 1.844.000
Sum opptjent egenkapital 1.547.000 1.275.000 1.027.000 1.174.000 1.436.000
Sum egenkapital 1.647.000 1.375.000 1.127.000 1.274.000 1.536.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 72.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 3.000 3.000 11.000 86.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 125.000 125.000 125.000 154.000 149.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 128.000 128.000 165.000 307.000
Sum gjeld og egenkapital 1.775.000 1.503.000 1.255.000 1.439.000 1.843.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 595.000 1.009.000 741.000 724.000 806.000
Likviditetsgrad 1 5.6 8.9 6.8 5.4 3.6
Likviditetsgrad 2 5.6 8.9 6.8 5.4 3.7
Soliditet 92.8 91.5 89.8 88.5 83.3
Resultatgrad 77.5 65.4 -85.7 50.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 15.3 16.5 -11.7 -18.2 30.1
Signatur
06.07.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex