Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dnt Drammen Og Omegn
Juridisk navn:  Dnt Drammen Og Omegn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32255140
Nedre Storgate 10 Nedre Storgate 10 Fax: 32836533
3015 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 971438118
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 12/31/1888
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.24%
Resultat  
  
46.98%
Egenkapital  
  
5.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.966.000 18.567.000 18.875.000 16.915.000 15.532.000
Resultat: 729.000 496.000 581.000 601.000 570.000
Egenkapital: 14.800.000 14.071.000 13.575.000 12.994.000 12.393.000
Regnskap for  Dnt Drammen Og Omegn
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.966.000 18.567.000 18.875.000 16.915.000 15.532.000
Driftskostnader -17.164.000 -18.016.000 -18.232.000 -16.314.000 -14.962.000
Driftsresultat 802.000 551.000 643.000 601.000 570.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -73.000 -54.000 -63.000 0 0
Finans -73.000 -54.000 -63.000 0 0
Resultat før skatt 729.000 496.000 581.000 601.000 570.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 729.000 496.000 581.000 601.000 570.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.982.000 13.527.000 13.548.000 13.093.000 7.929.000
Sum omløpsmidler 13.645.000 11.803.000 11.383.000 11.591.000 13.603.000
Sum eiendeler 28.627.000 25.330.000 24.931.000 24.684.000 21.532.000
Sum opptjent egenkapital 14.800.000 14.071.000 13.575.000 12.994.000 12.393.000
Sum egenkapital 14.800.000 14.071.000 13.575.000 12.994.000 12.393.000
Sum langsiktig gjeld 6.639.000 5.233.000 5.567.000 1.131.000 1.291.000
Sum kortsiktig gjeld 7.187.000 6.025.000 5.789.000 10.559.000 7.848.000
Sum gjeld og egenkapital 28.626.000 25.329.000 24.931.000 24.684.000 21.532.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.774.000 9.256.000 0 0 0
Andre inntekter 8.193.000 9.311.000 18.875.000 16.915.000 15.532.000
Driftsinntekter 17.966.000 18.567.000 18.875.000 16.915.000 15.532.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.164.000 -18.016.000 -18.232.000 -16.314.000 -14.962.000
Driftskostnader -17.164.000 -18.016.000 -18.232.000 -16.314.000 -14.962.000
Driftsresultat 802.000 551.000 643.000 601.000 570.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -73.000 -54.000 -63.000 0 0
Finans -73.000 -54.000 -63.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 729.000 496.000 581.000 601.000 570.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 14.334.000 12.598.000 12.675.000 12.631.000 7.626.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 535.000 650.000 793.000 383.000 216.000
Sum varige driftsmidler 14.870.000 13.248.000 13.468.000 13.013.000 7.842.000
Sum finansielle anleggsmidler 112.000 279.000 80.000 80.000 87.000
Sum anleggsmidler 14.982.000 13.527.000 13.548.000 13.093.000 7.929.000
Varebeholdning 1.336.000 1.459.000 2.240.000 1.741.000 1.333.000
Kundefordringer 81.000 547.000 593.000 251.000 540.000
Andre fordringer 1.549.000 140.000 127.000 136.000 68.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.679.000 9.657.000 8.423.000 9.463.000 11.661.000
Sum omløpsmidler 13.645.000 11.803.000 11.383.000 11.591.000 13.603.000
Sum eiendeler 28.627.000 25.330.000 24.931.000 24.684.000 21.532.000
Sum opptjent egenkapital 14.800.000 14.071.000 13.575.000 12.994.000 12.393.000
Sum egenkapital 14.800.000 14.071.000 13.575.000 12.994.000 12.393.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.639.000 5.233.000 5.567.000 1.131.000 1.291.000
Leverandørgjeld 495.000 775.000 570.000 1.294.000 328.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 403.000 658.000 80.000 443.000 432.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.289.000 4.592.000 5.139.000 8.822.000 7.088.000
Sum kortsiktig gjeld 7.187.000 6.025.000 5.789.000 10.559.000 7.848.000
Sum gjeld og egenkapital 28.626.000 25.329.000 24.931.000 24.684.000 21.532.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.458.000 5.778.000 5.594.000 1.032.000 5.755.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2 2 1.1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 1.6 0.9 1.6
Soliditet 51.7 55.6 54.5 52.6 57.6
Resultatgrad 4.5 3 3.4 3.6 3.7
Rentedekningsgrad 1 10.2 10.2
Gjeldsgrad 0.9 0.8 0.8 0.9 0.7
Total kapitalrentabilitet 2.8 2.2 2.6 2.4 2.6
Signatur
30.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex