Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dj Beat Records Scandinavia AS
Juridisk navn:  Dj Beat Records Scandinavia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23226667
Fossveien 5 Fossveien 5 Fax: 23226667
0551 Oslo 551 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982346347
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/9/2000 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Krogsvold As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.22%
Resultat  
  
12.35%
Egenkapital  
  
11.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.350.000 1.855.000 1.496.000 1.363.000 1.287.000
Resultat: 482.000 429.000 259.000 232.000 170.000
Egenkapital: 884.000 796.000 801.000 693.000 581.000
Regnskap for  Dj Beat Records Scandinavia AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.350.000 1.855.000 1.496.000 1.363.000 1.287.000
Driftskostnader -957.000 -1.389.000 -1.293.000 -1.142.000 -1.114.000
Driftsresultat 393.000 466.000 203.000 221.000 174.000
Finansinntekter 102.000 -35.000 87.000 19.000 3.000
Finanskostnader -12.000 -3.000 -32.000 -9.000 -7.000
Finans 90.000 -38.000 55.000 10.000 -4.000
Resultat før skatt 482.000 429.000 259.000 232.000 170.000
Skattekostnad -87.000 -100.000 0 0 0
Årsresultat 396.000 329.000 259.000 232.000 170.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 627.000 627.000 678.000 200.000 0
Sum omløpsmidler 1.177.000 1.379.000 941.000 1.190.000 1.158.000
Sum eiendeler 1.804.000 2.006.000 1.619.000 1.390.000 1.158.000
Sum opptjent egenkapital 464.000 376.000 381.000 273.000 161.000
Sum egenkapital 884.000 796.000 801.000 693.000 581.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 920.000 1.210.000 818.000 697.000 576.000
Sum gjeld og egenkapital 1.804.000 2.006.000 1.619.000 1.390.000 1.157.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.350.000 1.855.000 1.496.000 1.363.000 1.287.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.350.000 1.855.000 1.496.000 1.363.000 1.287.000
Varekostnad -732.000 -953.000 -858.000 -781.000 -851.000
Lønninger -158.000 -320.000 -305.000 -178.000 -105.000
Avskrivning 0 -13.000 -6.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -67.000 -103.000 -124.000 -183.000 -158.000
Driftskostnader -957.000 -1.389.000 -1.293.000 -1.142.000 -1.114.000
Driftsresultat 393.000 466.000 203.000 221.000 174.000
Finansinntekter 102.000 -35.000 87.000 19.000 3.000
Finanskostnader -12.000 -3.000 -32.000 -9.000 -7.000
Finans 90.000 -38.000 55.000 10.000 -4.000
Konsernbidrag 0 -334.000 0 0 0
Utbytte 0 0 -150.000 -120.000 -100.000
Årsresultat 396.000 329.000 259.000 232.000 170.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 13.000 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 13.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 627.000 627.000 665.000 200.000 0
Sum anleggsmidler 627.000 627.000 678.000 200.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 247.000 240.000 260.000 267.000 238.000
Andre fordringer 218.000 290.000 190.000 734.000 221.000
Sum investeringer 354.000 751.000 341.000 0 0
Kasse, bank 359.000 98.000 149.000 189.000 698.000
Sum omløpsmidler 1.177.000 1.379.000 941.000 1.190.000 1.158.000
Sum eiendeler 1.804.000 2.006.000 1.619.000 1.390.000 1.158.000
Sum opptjent egenkapital 464.000 376.000 381.000 273.000 161.000
Sum egenkapital 884.000 796.000 801.000 693.000 581.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 3.000 32.000 46.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000 100.000 98.000 39.000 52.000
Utbytte 0 0 -150.000 -120.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 855.000 1.107.000 688.000 612.000 484.000
Sum kortsiktig gjeld 920.000 1.210.000 818.000 697.000 576.000
Sum gjeld og egenkapital 1.804.000 2.006.000 1.619.000 1.390.000 1.157.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 257.000 169.000 123.000 493.000 582.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1.2 1.7 2.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.2 1.7 2.1
Soliditet 4 39.7 49.5 49.9 50.2
Resultatgrad 29.1 25.1 13.6 16.2 13.5
Rentedekningsgrad 32.8 155.3 6.3 24.6 25.3
Gjeldsgrad 1 1.5 1 1 1.0
Total kapitalrentabilitet 27.4 21.5 17.9 17.3 15.3
Signatur
06.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex