Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ditt Interiør As
Juridisk navn:  Ditt Interiør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93961835
Holtet 43 Holtet 43 Fax:
3430 Spikkestad 3430 Spikkestad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 999509894
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/15/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Johannessen Line
Utvikling:
Omsetning  
  
41.83%
Resultat  
  
5525%
Egenkapital  
  
65.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.733.000 1.927.000 2.226.000 1.480.000 1.831.000
Resultat: 434.000 -8.000 573.000 55.000 68.000
Egenkapital: 833.000 503.000 511.000 181.000 141.000
Regnskap for  Ditt Interiør As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.733.000 1.927.000 2.226.000 1.480.000 1.831.000
Driftskostnader -2.297.000 -1.929.000 -1.653.000 -1.418.000 -1.761.000
Driftsresultat 436.000 -3.000 573.000 62.000 69.000
Finansinntekter 0 0 3.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -5.000 -3.000 -7.000 -1.000
Finans -2.000 -5.000 0 -7.000 -1.000
Resultat før skatt 434.000 -8.000 573.000 55.000 68.000
Skattekostnad -104.000 0 -143.000 -16.000 -18.000
Årsresultat 330.000 -8.000 430.000 39.000 50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.530.000 608.000 982.000 536.000 554.000
Sum eiendeler 1.530.000 608.000 982.000 536.000 554.000
Sum opptjent egenkapital 794.000 464.000 472.000 142.000 103.000
Sum egenkapital 833.000 503.000 511.000 181.000 141.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 698.000 105.000 472.000 356.000 413.000
Sum gjeld og egenkapital 1.531.000 608.000 983.000 537.000 555.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.733.000 1.927.000 2.226.000 1.480.000 1.831.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.733.000 1.927.000 2.226.000 1.480.000 1.831.000
Varekostnad -683.000 -643.000 -649.000 -451.000 -730.000
Lønninger -1.129.000 -904.000 -491.000 -423.000 -587.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -485.000 -387.000 -513.000 -544.000 -444.000
Driftskostnader -2.297.000 -1.929.000 -1.653.000 -1.418.000 -1.761.000
Driftsresultat 436.000 -3.000 573.000 62.000 69.000
Finansinntekter 0 0 3.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -5.000 -3.000 -7.000 -1.000
Finans -2.000 -5.000 0 -7.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000 0 0
Årsresultat 330.000 -8.000 430.000 39.000 50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 165.000 165.000 165.000 150.000
Kundefordringer 805.000 259.000 402.000 193.000 140.000
Andre fordringer 79.000 54.000 198.000 18.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 646.000 130.000 218.000 160.000 246.000
Sum omløpsmidler 1.530.000 608.000 982.000 536.000 554.000
Sum eiendeler 1.530.000 608.000 982.000 536.000 554.000
Sum opptjent egenkapital 794.000 464.000 472.000 142.000 103.000
Sum egenkapital 833.000 503.000 511.000 181.000 141.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 129.000 -49.000 40.000 101.000 63.000
Betalbar skatt 98.000 0 143.000 16.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 250.000 89.000 136.000 161.000 173.000
Utbytte 0 0 -100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 221.000 66.000 53.000 78.000 158.000
Sum kortsiktig gjeld 698.000 105.000 472.000 356.000 413.000
Sum gjeld og egenkapital 1.531.000 608.000 983.000 537.000 555.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 832.000 503.000 510.000 180.000 141.000
Likviditetsgrad 1 2.2 5.8 2.1 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 2.2 4.2 1.7 1.1 1.0
Soliditet 54.4 82.7 5 33.7 25.5
Resultatgrad 1 -0.2 25.7 4.2 3.8
Rentedekningsgrad 2 -0.6 1 8.9 69.0
Gjeldsgrad 0.8 0.2 0.9 2.0 2.9
Total kapitalrentabilitet 28.5 -0.5 58.6 11.5 12.5
Signatur
11.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.01.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex