Ditt Hus As
Juridisk navn:  Ditt Hus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94198273
Østhagan 4 Østhagan 4 Fax:
3623 Lampeland 3623 Lampeland
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 918612734
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/11/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Wærp Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
41.88%
Resultat  
  
-74.42%
Egenkapital  
  
13.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 454.000 320.000 72.000
Resultat: 11.000 43.000 3.000
Egenkapital: 74.000 65.000 32.000
Regnskap for  Ditt Hus As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 454.000 320.000 72.000
Driftskostnader -442.000 -277.000 -70.000
Driftsresultat 11.000 43.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 11.000 43.000 3.000
Skattekostnad -3.000 -10.000 -1.000
Årsresultat 8.000 33.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 14.000 18.000
Sum omløpsmidler 168.000 101.000 40.000
Sum eiendeler 177.000 115.000 58.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 35.000 2.000
Sum egenkapital 74.000 65.000 32.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 104.000 49.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 178.000 114.000 58.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 454.000 320.000 72.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 454.000 320.000 72.000
Varekostnad -3.000 -6.000 -4.000
Lønninger -363.000 -202.000 0
Avskrivning -4.000 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -72.000 -65.000 -62.000
Driftskostnader -442.000 -277.000 -70.000
Driftsresultat 11.000 43.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 8.000 33.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 14.000 18.000
Sum varige driftsmidler 9.000 14.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.000 14.000 18.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 3.000 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 168.000 98.000 40.000
Sum omløpsmidler 168.000 101.000 40.000
Sum eiendeler 177.000 115.000 58.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 35.000 2.000
Sum egenkapital 74.000 65.000 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 1.000 22.000
Betalbar skatt 3.000 10.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 68.000 19.000 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 19.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 104.000 49.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 178.000 114.000 58.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.000 52.000 14.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6 2.1 1.5
Soliditet 41.6 5 55.2
Resultatgrad 2.4 13.4 4.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 6.2 37.7 5.2
Signatur
27.02.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex