Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ditt Hotell I Norge AS
Juridisk navn:  Ditt Hotell I Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22594055
Vakåsveien 9 Vakåsveien 9 Fax: 67808811
1395 Hvalstad 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 982295505
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 8/17/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
135.74%
Resultat  
  
163.16%
Egenkapital  
  
61.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.141.000 484.000 389.000 439.000 796.000
Resultat: 200.000 76.000 -78.000 100.000 154.000
Egenkapital: 526.000 326.000 250.000 328.000 227.000
Regnskap for  Ditt Hotell I Norge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.141.000 484.000 389.000 439.000 796.000
Driftskostnader -941.000 -408.000 -462.000 -334.000 -643.000
Driftsresultat 200.000 76.000 -73.000 105.000 153.000
Finansinntekter 0 0 0 4.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -5.000 -8.000 0
Finans 0 0 -5.000 -4.000 1.000
Resultat før skatt 200.000 76.000 -78.000 100.000 154.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 200.000 76.000 -78.000 100.000 154.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 592.000 425.000 360.000 444.000 411.000
Sum eiendeler 592.000 425.000 360.000 444.000 411.000
Sum opptjent egenkapital 326.000 126.000 50.000 128.000 27.000
Sum egenkapital 526.000 326.000 250.000 328.000 227.000
Sum langsiktig gjeld 0 38.000 38.000 38.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 66.000 61.000 72.000 78.000 146.000
Sum gjeld og egenkapital 592.000 425.000 360.000 444.000 411.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.141.000 484.000 389.000 439.000 796.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.141.000 484.000 389.000 439.000 796.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -941.000 -408.000 -462.000 -334.000 -643.000
Driftskostnader -941.000 -408.000 -462.000 -334.000 -643.000
Driftsresultat 200.000 76.000 -73.000 105.000 153.000
Finansinntekter 0 0 0 4.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -5.000 -8.000 0
Finans 0 0 -5.000 -4.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 200.000 76.000 -78.000 100.000 154.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 209.000 22.000 0 10.000 35.000
Andre fordringer 0 50.000 50.000 50.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 383.000 353.000 310.000 384.000 316.000
Sum omløpsmidler 592.000 425.000 360.000 444.000 411.000
Sum eiendeler 592.000 425.000 360.000 444.000 411.000
Sum opptjent egenkapital 326.000 126.000 50.000 128.000 27.000
Sum egenkapital 526.000 326.000 250.000 328.000 227.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 38.000 38.000 38.000 38.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 38.000 38.000 38.000 38.000
Leverandørgjeld 2.000 26.000 55.000 42.000 121.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 64.000 28.000 10.000 29.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 8.000 8.000 8.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 66.000 61.000 72.000 78.000 146.000
Sum gjeld og egenkapital 592.000 425.000 360.000 444.000 411.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 526.000 364.000 288.000 366.000 265.000
Likviditetsgrad 1 9 7 5 5.7 2.8
Likviditetsgrad 2 9 7 5 5.7 2.9
Soliditet 88.9 76.7 69.4 73.9 55.2
Resultatgrad 17.5 15.7 -18.8 23.9 19.2
Rentedekningsgrad -14.6 13.6
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.4 0.4 0.8
Total kapitalrentabilitet 33.8 17.9 -20.3 24.5 37.5
Signatur
23.10.2015
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex