Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ditt Hjem Service As
Juridisk navn:  Ditt Hjem Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Halhjemsmarka 294 Halhjemsmarka 294 Fax:
5208 Os 5208 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 920239544
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/15/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Litnor Accounting As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 1.206.000
Resultat: -247.000
Egenkapital: -217.000
Regnskap for  Ditt Hjem Service As
Resultat 2018
Driftsinntekter 1.206.000
Driftskostnader -1.426.000
Driftsresultat -219.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -28.000
Finans -28.000
Resultat før skatt -247.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -247.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 90.000
Sum eiendeler 90.000
Sum opptjent egenkapital -247.000
Sum egenkapital -217.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 307.000
Sum gjeld og egenkapital 90.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.206.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.206.000
Varekostnad -440.000
Lønninger -625.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -361.000
Driftskostnader -1.426.000
Driftsresultat -219.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -28.000
Finans -28.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -247.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 2.000
Andre fordringer 2.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 86.000
Sum omløpsmidler 90.000
Sum eiendeler 90.000
Sum opptjent egenkapital -247.000
Sum egenkapital -217.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 40.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 132.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 135.000
Sum kortsiktig gjeld 307.000
Sum gjeld og egenkapital 90.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -217.000
Likviditetsgrad 1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3
Soliditet -241.1
Resultatgrad -18.2
Rentedekningsgrad -7.8
Gjeldsgrad -1.4
Total kapitalrentabilitet -243.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex