Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ditt Hjem As
Juridisk navn:  Ditt Hjem As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamle Sokndalsveien 38 Gamle Sokndalsveien 38 Fax:
4372 Egersund 4372 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 920289630
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/23/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
7.69%
Egenkapital  
  
-218.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -48.000 -52.000
Egenkapital: -70.000 -22.000
Regnskap for  Ditt Hjem As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -48.000 -52.000
Driftsresultat -48.000 -52.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -48.000 -52.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -48.000 -52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 5.426.000 5.033.000
Sum eiendeler 5.426.000 5.033.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 -52.000
Sum egenkapital -70.000 -22.000
Sum langsiktig gjeld 3.880.000 280.000
Sum kortsiktig gjeld 1.615.000 4.775.000
Sum gjeld og egenkapital 5.425.000 5.033.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -52.000
Driftskostnader -48.000 -52.000
Driftsresultat -48.000 -52.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -48.000 -52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 5.133.000 4.843.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 293.000 190.000
Sum omløpsmidler 5.426.000 5.033.000
Sum eiendeler 5.426.000 5.033.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 -52.000
Sum egenkapital -70.000 -22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.880.000 280.000
Leverandørgjeld 8.000 25.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.607.000 4.750.000
Sum kortsiktig gjeld 1.615.000 4.775.000
Sum gjeld og egenkapital 5.425.000 5.033.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.811.000 258.000
Likviditetsgrad 1 3.4 1
Likviditetsgrad 2 0.2 0
Soliditet -1.3 -0.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -78.5 -229.8
Total kapitalrentabilitet -0.9
Signatur
14.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex