Ditt Hagesenter As
Juridisk navn:  Ditt Hagesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93043578
Stavsjøvegen 614 Stavsjøvegen 614 Fax:
2355 Gaupen 2355 Gaupen
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 997416090
Aksjekapital: 350.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/15/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.65%
Resultat  
  
-91.22%
Egenkapital  
  
28.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.369.000 1.451.000 1.151.000 3.374.000 3.694.000
Resultat: 28.000 319.000 57.000 -291.000 -180.000
Egenkapital: -70.000 -98.000 -416.000 -473.000 -181.000
Regnskap for  Ditt Hagesenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.369.000 1.451.000 1.151.000 3.374.000 3.694.000
Driftskostnader -1.315.000 -1.111.000 -1.064.000 -3.637.000 -3.848.000
Driftsresultat 54.000 339.000 87.000 -263.000 -154.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -21.000 -30.000 -28.000 -26.000
Finans -27.000 -21.000 -30.000 -28.000 -26.000
Resultat før skatt 28.000 319.000 57.000 -291.000 -180.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 319.000 57.000 -291.000 -180.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 394.000 85.000 109.000 142.000 164.000
Sum omløpsmidler 164.000 169.000 227.000 293.000 599.000
Sum eiendeler 558.000 254.000 336.000 435.000 763.000
Sum opptjent egenkapital -172.000 -200.000 -518.000 -575.000 -283.000
Sum egenkapital -70.000 -98.000 -416.000 -473.000 -181.000
Sum langsiktig gjeld 314.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 315.000 352.000 753.000 907.000 945.000
Sum gjeld og egenkapital 559.000 254.000 337.000 434.000 764.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.344.000 1.451.000 1.151.000 3.374.000 3.694.000
Andre inntekter 25.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.369.000 1.451.000 1.151.000 3.374.000 3.694.000
Varekostnad -48.000 -94.000 -30.000 -1.475.000 -1.790.000
Lønninger -689.000 -618.000 -632.000 -1.403.000 -1.298.000
Avskrivning -66.000 -11.000 -18.000 -22.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -512.000 -388.000 -384.000 -737.000 -738.000
Driftskostnader -1.315.000 -1.111.000 -1.064.000 -3.637.000 -3.848.000
Driftsresultat 54.000 339.000 87.000 -263.000 -154.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -21.000 -30.000 -28.000 -26.000
Finans -27.000 -21.000 -30.000 -28.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 319.000 57.000 -291.000 -180.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 394.000 85.000 109.000 142.000 164.000
Sum varige driftsmidler 394.000 85.000 109.000 142.000 164.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 394.000 85.000 109.000 142.000 164.000
Varebeholdning 4.000 4.000 57.000 72.000 218.000
Kundefordringer 109.000 145.000 130.000 106.000 239.000
Andre fordringer 13.000 0 2.000 2.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 38.000 20.000 38.000 112.000 139.000
Sum omløpsmidler 164.000 169.000 227.000 293.000 599.000
Sum eiendeler 558.000 254.000 336.000 435.000 763.000
Sum opptjent egenkapital -172.000 -200.000 -518.000 -575.000 -283.000
Sum egenkapital -70.000 -98.000 -416.000 -473.000 -181.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 314.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 32.000 17.000 31.000 292.000 310.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 66.000 105.000 83.000 168.000 157.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 217.000 230.000 639.000 447.000 477.000
Sum kortsiktig gjeld 315.000 352.000 753.000 907.000 945.000
Sum gjeld og egenkapital 559.000 254.000 337.000 434.000 764.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -151.000 -183.000 -526.000 -614.000 -346.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.3 0.3 0.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.2 0.2 0.5
Soliditet -12.5 -38.6 -123.4 -23.7
Resultatgrad 3.9 23.4 7.6 -7.8 -4.2
Rentedekningsgrad 2 16.1 2.9 -9.4 -5.9
Gjeldsgrad -3.6 -1.8 -1.9 -5.2
Total kapitalrentabilitet 9.7 133.5 25.8 -60.6 -20.2
Signatur
12.11.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex