Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ditt Hårstudio As
Juridisk navn:  Ditt Hårstudio As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69877787
Snekkerstubakken 26 Snekkerstubakken 26 Fax:
1738 Borgenhaugen 1738 Borgenhaugen
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 911691191
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/22/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Øko Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.3%
Resultat  
  
100%
Egenkapital  
  
176.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.066.000 1.080.000 890.000 930.000 950.000
Resultat: 16.000 8.000 41.000 -85.000 -6.000
Egenkapital: 36.000 -47.000 -55.000 -97.000 -11.000
Regnskap for  Ditt Hårstudio As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.066.000 1.080.000 890.000 930.000 950.000
Driftskostnader -1.050.000 -1.072.000 -849.000 -1.012.000 -955.000
Driftsresultat 16.000 9.000 42.000 -83.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -3.000 -1.000
Finans 0 -1.000 -1.000 -3.000 -1.000
Resultat før skatt 16.000 8.000 41.000 -85.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 83.000 8.000 41.000 -85.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 16.000 20.000 26.000 32.000
Sum omløpsmidler 340.000 246.000 170.000 112.000 213.000
Sum eiendeler 353.000 262.000 190.000 138.000 245.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 -77.000 -85.000 -127.000 -41.000
Sum egenkapital 36.000 -47.000 -55.000 -97.000 -11.000
Sum langsiktig gjeld 159.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 159.000 309.000 245.000 234.000 256.000
Sum gjeld og egenkapital 354.000 262.000 190.000 137.000 245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.066.000 1.080.000 890.000 930.000 950.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.066.000 1.080.000 890.000 930.000 950.000
Varekostnad -144.000 -108.000 -85.000 -173.000 -132.000
Lønninger -645.000 -690.000 -476.000 -589.000 -565.000
Avskrivning -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -258.000 -270.000 -283.000 -244.000 -250.000
Driftskostnader -1.050.000 -1.072.000 -849.000 -1.012.000 -955.000
Driftsresultat 16.000 9.000 42.000 -83.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -3.000 -1.000
Finans 0 -1.000 -1.000 -3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 83.000 8.000 41.000 -85.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 16.000 20.000 26.000 32.000
Sum varige driftsmidler 13.000 16.000 20.000 26.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 16.000 20.000 26.000 32.000
Varebeholdning 86.000 70.000 56.000 44.000 72.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 45.000 9.000 9.000 42.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 209.000 166.000 104.000 26.000 110.000
Sum omløpsmidler 340.000 246.000 170.000 112.000 213.000
Sum eiendeler 353.000 262.000 190.000 138.000 245.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 -77.000 -85.000 -127.000 -41.000
Sum egenkapital 36.000 -47.000 -55.000 -97.000 -11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 159.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 23.000 27.000 1.000 33.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 70.000 77.000 62.000 71.000 75.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 209.000 156.000 163.000 147.000
Sum kortsiktig gjeld 159.000 309.000 245.000 234.000 256.000
Sum gjeld og egenkapital 354.000 262.000 190.000 137.000 245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 181.000 -63.000 -75.000 -122.000 -43.000
Likviditetsgrad 1 2.1 0.8 0.7 0.5 0.8
Likviditetsgrad 2 1.6 0.6 0.5 0.3 0.6
Soliditet 10.2 -17.9 -28.9 -70.8 -4.5
Resultatgrad 1.5 0.8 4.7 -8.9 -0.5
Rentedekningsgrad 9 4 -27.7 -5.0
Gjeldsgrad 8.8 -6.6 -4.5 -2.4 -23.3
Total kapitalrentabilitet 4.5 3.4 22.1 -60.6 -2.0
Signatur
12.11.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex