Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ditt Ekstralager Fasilitator As
Juridisk navn:  Ditt Ekstralager Fasilitator As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96046789
Furuvegen 38 Furuvegen 38 Fax:
2070 Råholt 2070 Råholt
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 918946519
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/22/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Forberg-sletten Revisjon As
Regnskapsfører: Westbye Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
18992.31%
Egenkapital  
  
11141.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 4.531.000 0
Resultat: 2.456.000 -13.000
Egenkapital: 1.911.000 17.000
Regnskap for  Ditt Ekstralager Fasilitator As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 4.531.000 0
Driftskostnader -2.077.000 -13.000
Driftsresultat 2.454.000 -13.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 2.000 0
Resultat før skatt 2.456.000 -13.000
Skattekostnad -562.000 0
Årsresultat 1.894.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 2.607.000 17.000
Sum eiendeler 2.607.000 17.000
Sum opptjent egenkapital 1.881.000 -13.000
Sum egenkapital 1.911.000 17.000
Sum langsiktig gjeld 44.000 0
Sum kortsiktig gjeld 653.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.608.000 17.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.531.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 4.531.000 0
Varekostnad -900.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.177.000 -13.000
Driftskostnader -2.077.000 -13.000
Driftsresultat 2.454.000 -13.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 2.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.894.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 885.000 0
Andre fordringer 0 2.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.723.000 15.000
Sum omløpsmidler 2.607.000 17.000
Sum eiendeler 2.607.000 17.000
Sum opptjent egenkapital 1.881.000 -13.000
Sum egenkapital 1.911.000 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 44.000 0
Leverandørgjeld 37.000 0
Betalbar skatt 562.000 0
Skyldig offentlige avgifter 55.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 653.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.608.000 17.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.954.000 17.000
Likviditetsgrad 1 4
Likviditetsgrad 2 4 0
Soliditet 73.3 1
Resultatgrad 54.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0
Total kapitalrentabilitet 94.2 -76.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex