Ditt Eco Hus As
Juridisk navn:  Ditt Eco Hus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Løvsetvegen 166 Løvsetvegen 166 Fax:
7224 Melhus 7224 Melhus
Fylke: Kommune:
Trøndelag Melhus
Org.nr: 821326362
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/10/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 56.000
Resultat: 3.000
Egenkapital: 33.000
Regnskap for  Ditt Eco Hus As
Resultat 2018
Driftsinntekter 56.000
Driftskostnader -53.000
Driftsresultat 3.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 3.000
Skattekostnad -1.000
Årsresultat 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 33.000
Sum eiendeler 33.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 33.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 33.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 56.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -53.000
Driftskostnader -53.000
Driftsresultat 3.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 33.000
Sum omløpsmidler 33.000
Sum eiendeler 33.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 33.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad 5.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 9.1
Signatur
11.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex