Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ditt Drømmehus As
Juridisk navn:  Ditt Drømmehus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Breiullvegen 7 Breiullvegen 7 Fax:
7549 Tanem 7549 Tanem
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 919971215
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
62.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 178.000 0
Resultat: 10.000 0
Egenkapital: 26.000 16.000
Regnskap for  Ditt Drømmehus As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 178.000 0
Driftskostnader -168.000 0
Driftsresultat 10.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 10.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 9.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 43.000 30.000
Sum eiendeler 43.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 0
Sum egenkapital 26.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 42.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 178.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 178.000 0
Varekostnad -145.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -23.000 0
Driftskostnader -168.000 0
Driftsresultat 10.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 9.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 43.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 30.000
Sum omløpsmidler 43.000 30.000
Sum eiendeler 43.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 0
Sum egenkapital 26.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 7.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 17.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 42.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.000 16.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.1
Likviditetsgrad 2 2.5 2.1
Soliditet 60.5 53.3
Resultatgrad 5.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 23.3 0
Signatur
25.03.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex