Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ditt Drømmehjem As
Juridisk navn:  Ditt Drømmehjem As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90933002
Lindeveien 19B Lindeveien 19B Fax:
3055 Krokstadelva 3055 Krokstadelva
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 914004071
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/31/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Wam Con
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.36%
Resultat  
  
-346.67%
Egenkapital  
  
-54.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 98.000 154.000 48.000 224.000 38.000
Resultat: -67.000 -15.000 -141.000 43.000 6.000
Egenkapital: -189.000 -122.000 -107.000 32.000 27.000
Regnskap for  Ditt Drømmehjem As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 98.000 154.000 48.000 224.000 38.000
Driftskostnader -124.000 -129.000 -154.000 -147.000 -32.000
Driftsresultat -26.000 26.000 -106.000 78.000 6.000
Finansinntekter 0 0 3.000 3.000 0
Finanskostnader -41.000 -41.000 -37.000 -38.000 0
Finans -41.000 -41.000 -34.000 -35.000 0
Resultat før skatt -67.000 -15.000 -141.000 43.000 6.000
Skattekostnad 0 0 2.000 -12.000 0
Årsresultat -67.000 -15.000 -139.000 31.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000 95.000 251.000 402.000 0
Sum omløpsmidler 506.000 447.000 360.000 327.000 149.000
Sum eiendeler 557.000 542.000 611.000 729.000 149.000
Sum opptjent egenkapital -219.000 -152.000 -137.000 2.000 6.000
Sum egenkapital -189.000 -122.000 -107.000 32.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 92.000 129.000 165.000 201.000 0
Sum kortsiktig gjeld 654.000 535.000 554.000 496.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 557.000 542.000 612.000 729.000 148.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 98.000 154.000 48.000 224.000 38.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 98.000 154.000 48.000 224.000 38.000
Varekostnad 0 -4.000 -33.000 -46.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -44.000 -44.000 -44.000 -37.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -80.000 -81.000 -77.000 -64.000 -32.000
Driftskostnader -124.000 -129.000 -154.000 -147.000 -32.000
Driftsresultat -26.000 26.000 -106.000 78.000 6.000
Finansinntekter 0 0 3.000 3.000 0
Finanskostnader -41.000 -41.000 -37.000 -38.000 0
Finans -41.000 -41.000 -34.000 -35.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 -27.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -67.000 -15.000 -139.000 31.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 51.000 95.000 139.000 183.000 0
Sum varige driftsmidler 51.000 95.000 139.000 183.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 112.000 219.000 0
Sum anleggsmidler 51.000 95.000 251.000 402.000 0
Varebeholdning 499.000 445.000 321.000 313.000 111.000
Kundefordringer 8.000 0 28.000 2.000 0
Andre fordringer 0 1.000 11.000 11.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 2.000
Sum omløpsmidler 506.000 447.000 360.000 327.000 149.000
Sum eiendeler 557.000 542.000 611.000 729.000 149.000
Sum opptjent egenkapital -219.000 -152.000 -137.000 2.000 6.000
Sum egenkapital -189.000 -122.000 -107.000 32.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 405.000 474.000 379.000 442.000 78.000
Sum langsiktig gjeld 92.000 129.000 165.000 201.000 0
Leverandørgjeld 18.000 6.000 39.000 46.000 39.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 231.000 55.000 137.000 9.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 654.000 535.000 554.000 496.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 557.000 542.000 612.000 729.000 148.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -148.000 -88.000 -194.000 -169.000 28.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.6 0.7 1.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.1 0.4
Soliditet -33.9 -22.5 -17.5 4.4 18.2
Resultatgrad -26.5 16.9 -220.8 34.8 15.8
Rentedekningsgrad -0.6 0.6 -2.9 2.1
Gjeldsgrad -3.9 -5.4 -6.7 21.8 4.5
Total kapitalrentabilitet -4.7 4.8 -16.8 11.1 4.1
Signatur
15.08.2014
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex