Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ditt Datt Design
Juridisk navn:  Ditt Datt Design
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93263750
Herslebs Gate 2 C Herslebs Gate 2 C Fax:
0561 Oslo 561 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993110493
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/1/2008
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-33.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2009 2008
Omsetning: 10.000 0
Resultat: -1.000 0
Egenkapital: 2.000 3.000
Regnskap for  Ditt Datt Design
Resultat 2009 2008
Driftsinntekter 10.000 0
Driftskostnader -11.000 0
Driftsresultat -1.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -1.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -1.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 2.000 3.000
Sum eiendeler 2.000 3.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 2.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.000 3.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 10.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -11.000 0
Driftskostnader -11.000 0
Driftsresultat -1.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer
Kasse, bank 2.000 3.000
Sum omløpsmidler 2.000 3.000
Sum eiendeler 2.000 3.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 2.000 3.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.000 3.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 3.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0
Soliditet 100.0 100.0
Resultatgrad -10.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -50.0 0.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex