Ditt Dagspa As
Juridisk navn:  Ditt Dagspa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33452900
Jernbanealleen 22 Jernbanealleen 22 Fax: 33461805
3210 Sandefjord 3210 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 992561807
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/9/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Karianne Kristiansens Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.41%
Resultat  
  
-583.33%
Egenkapital  
  
-200%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.091.000 1.055.000 992.000 1.010.000 992.000
Resultat: -29.000 6.000 61.000 68.000 -33.000
Egenkapital: -12.000 12.000 9.000 -81.000 -149.000
Regnskap for  Ditt Dagspa As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.091.000 1.055.000 992.000 1.010.000 992.000
Driftskostnader -1.120.000 -1.048.000 -928.000 -935.000 -1.011.000
Driftsresultat -29.000 7.000 64.000 75.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -3.000 -7.000 -13.000
Finans 0 0 -3.000 -7.000 -13.000
Resultat før skatt -29.000 6.000 61.000 68.000 -33.000
Skattekostnad 5.000 -3.000 29.000 0 0
Årsresultat -24.000 3.000 90.000 68.000 -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.000 15.000 29.000 0 0
Sum omløpsmidler 150.000 181.000 143.000 136.000 163.000
Sum eiendeler 174.000 196.000 172.000 136.000 163.000
Sum opptjent egenkapital -112.000 -88.000 -91.000 -181.000 -249.000
Sum egenkapital -12.000 12.000 9.000 -81.000 -149.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 23.000 88.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 186.000 184.000 140.000 129.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 174.000 196.000 172.000 136.000 162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.016.000 981.000 933.000 1.010.000 992.000
Andre inntekter 75.000 74.000 59.000 0 0
Driftsinntekter 1.091.000 1.055.000 992.000 1.010.000 992.000
Varekostnad -269.000 -260.000 -234.000 -251.000 -246.000
Lønninger -578.000 -479.000 -431.000 -400.000 -496.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -273.000 -309.000 -263.000 -284.000 -269.000
Driftskostnader -1.120.000 -1.048.000 -928.000 -935.000 -1.011.000
Driftsresultat -29.000 7.000 64.000 75.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -3.000 -7.000 -13.000
Finans 0 0 -3.000 -7.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 3.000 90.000 68.000 -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 26.000 29.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler -6.000 -11.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 24.000 15.000 29.000 0 0
Varebeholdning 65.000 73.000 78.000 76.000 79.000
Kundefordringer 0 6.000 0 0 4.000
Andre fordringer 29.000 31.000 25.000 25.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 56.000 72.000 40.000 35.000 55.000
Sum omløpsmidler 150.000 181.000 143.000 136.000 163.000
Sum eiendeler 174.000 196.000 172.000 136.000 163.000
Sum opptjent egenkapital -112.000 -88.000 -91.000 -181.000 -249.000
Sum egenkapital -12.000 12.000 9.000 -81.000 -149.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 23.000 88.000 150.000
Leverandørgjeld 29.000 40.000 1.000 22.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 57.000 61.000 57.000 46.000 56.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 101.000 83.000 83.000 60.000 102.000
Sum kortsiktig gjeld 186.000 184.000 140.000 129.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 174.000 196.000 172.000 136.000 162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -36.000 -3.000 3.000 7.000 2.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6
Soliditet -6.9 6.1 5.2 -59.6 -92.0
Resultatgrad -2.7 0.7 6.5 7.4 -2.0
Rentedekningsgrad 21.3 10.7 -1.5
Gjeldsgrad -15.5 15.3 18.1 -2.7 -2.1
Total kapitalrentabilitet -16.7 3.6 37.2 55.1 -12.3
Signatur
21.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex