Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ditt Bygg Salten As
Juridisk navn:  Ditt Bygg Salten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48141540
Arnøyveien 10 Arnøyveien 10 Fax:
8135 Sørarnøy 8135 Sørarnøy
Fylke: Kommune:
Nordland Gildeskål
Org.nr: 816680042
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/5/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
60.44%
Resultat  
  
351.64%
Egenkapital  
  
53.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.666.000 2.285.000 2.402.000 1.815.000
Resultat: 551.000 122.000 369.000 369.000
Egenkapital: 1.228.000 798.000 702.000 421.000
Regnskap for  Ditt Bygg Salten As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.666.000 2.285.000 2.402.000 1.815.000
Driftskostnader -3.064.000 -2.122.000 -2.034.000 -1.445.000
Driftsresultat 601.000 163.000 369.000 369.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -51.000 -41.000 -1.000 0
Finans -50.000 -41.000 -1.000 0
Resultat før skatt 551.000 122.000 369.000 369.000
Skattekostnad -121.000 -26.000 -88.000 -93.000
Årsresultat 429.000 96.000 281.000 276.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.576.000 1.263.000 1.113.000 92.000
Sum omløpsmidler 1.074.000 860.000 426.000 614.000
Sum eiendeler 2.650.000 2.123.000 1.539.000 706.000
Sum opptjent egenkapital 1.083.000 654.000 558.000 276.000
Sum egenkapital 1.228.000 798.000 702.000 421.000
Sum langsiktig gjeld 891.000 1.034.000 25.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 531.000 290.000 812.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 2.649.000 2.122.000 1.539.000 705.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.666.000 2.285.000 2.402.000 1.815.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.666.000 2.285.000 2.402.000 1.815.000
Varekostnad -1.379.000 -662.000 -946.000 -822.000
Lønninger -925.000 -904.000 -703.000 -442.000
Avskrivning -130.000 -111.000 -39.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -630.000 -445.000 -346.000 -170.000
Driftskostnader -3.064.000 -2.122.000 -2.034.000 -1.445.000
Driftsresultat 601.000 163.000 369.000 369.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -51.000 -41.000 -1.000 0
Finans -50.000 -41.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 429.000 96.000 281.000 276.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.402.000 1.037.000 965.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 174.000 226.000 148.000 92.000
Sum varige driftsmidler 1.576.000 1.263.000 1.113.000 92.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.576.000 1.263.000 1.113.000 92.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 70.000 145.000 126.000 428.000
Andre fordringer 79.000 121.000 25.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 925.000 595.000 276.000 165.000
Sum omløpsmidler 1.074.000 860.000 426.000 614.000
Sum eiendeler 2.650.000 2.123.000 1.539.000 706.000
Sum opptjent egenkapital 1.083.000 654.000 558.000 276.000
Sum egenkapital 1.228.000 798.000 702.000 421.000
Sum avsetninger til forpliktelser 32.000 37.000 25.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 891.000 1.034.000 25.000 4.000
Leverandørgjeld 246.000 68.000 131.000 31.000
Betalbar skatt 126.000 15.000 66.000 89.000
Skyldig offentlige avgifter 68.000 83.000 14.000 72.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 91.000 125.000 600.000 89.000
Sum kortsiktig gjeld 531.000 290.000 812.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 2.649.000 2.122.000 1.539.000 705.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 543.000 570.000 -386.000 333.000
Likviditetsgrad 1 2 3 0.5 2.2
Likviditetsgrad 2 2 3 0.5 2.2
Soliditet 46.3 37.6 45.6 59.6
Resultatgrad 16.4 7.1 15.4 20.3
Rentedekningsgrad 11.8 4 3
Gjeldsgrad 1.2 1.7 1.2 0.7
Total kapitalrentabilitet 22.7 7.7 2 52.3
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA HVER FOR SEG
MORTENSEN KIM ANDRE
HAUGEN CHRISTER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex