Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ditt Bud AS
Juridisk navn:  Ditt Bud AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47666200
Postboks 1234 Isrenna 2 Fax:
9616 Hammerfest 9610 Rypefjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 992372540
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 2/5/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Aurora Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.22%
Resultat  
  
-51.58%
Egenkapital  
  
29.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.339.000 11.637.000 6.627.000 6.275.000 2.765.000
Resultat: 276.000 570.000 -295.000 377.000 285.000
Egenkapital: 940.000 727.000 239.000 534.000 261.000
Regnskap for  Ditt Bud AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.339.000 11.637.000 6.627.000 6.275.000 2.765.000
Driftskostnader -13.941.000 -11.013.000 -6.868.000 -5.882.000 -2.476.000
Driftsresultat 398.000 624.000 -241.000 392.000 289.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader -122.000 -55.000 -57.000 -17.000 -5.000
Finans -121.000 -54.000 -54.000 -16.000 -5.000
Resultat før skatt 276.000 570.000 -295.000 377.000 285.000
Skattekostnad -64.000 -82.000 0 -104.000 -79.000
Årsresultat 213.000 488.000 -295.000 272.000 206.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.462.000 456.000 233.000 226.000 36.000
Sum omløpsmidler 2.650.000 2.353.000 1.343.000 1.289.000 647.000
Sum eiendeler 5.112.000 2.809.000 1.576.000 1.515.000 683.000
Sum opptjent egenkapital 840.000 627.000 139.000 434.000 161.000
Sum egenkapital 940.000 727.000 239.000 534.000 261.000
Sum langsiktig gjeld 1.492.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.680.000 2.083.000 1.337.000 980.000 422.000
Sum gjeld og egenkapital 5.112.000 2.810.000 1.576.000 1.514.000 683.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.339.000 11.576.000 6.627.000 6.266.000 2.759.000
Andre inntekter 0 61.000 0 9.000 5.000
Driftsinntekter 14.339.000 11.637.000 6.627.000 6.275.000 2.765.000
Varekostnad -1.375.000 -2.075.000 -634.000 -680.000 -244.000
Lønninger -8.174.000 -6.212.000 -3.631.000 -3.463.000 -1.372.000
Avskrivning -412.000 -32.000 -39.000 -15.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.980.000 -2.694.000 -2.564.000 -1.724.000 -852.000
Driftskostnader -13.941.000 -11.013.000 -6.868.000 -5.882.000 -2.476.000
Driftsresultat 398.000 624.000 -241.000 392.000 289.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader -122.000 -55.000 -57.000 -17.000 -5.000
Finans -121.000 -54.000 -54.000 -16.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 213.000 488.000 -295.000 272.000 206.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 718.000 0 0 0 0
Fast eiendom 20.000 27.000 0 0 0
Maskiner anlegg 36.000 35.000 11.000 17.000 23.000
Driftsløsøre 1.471.000 136.000 84.000 76.000 0
Sum varige driftsmidler 1.528.000 198.000 95.000 93.000 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 217.000 258.000 138.000 132.000 13.000
Sum anleggsmidler 2.462.000 456.000 233.000 226.000 36.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.861.000 1.915.000 991.000 984.000 333.000
Andre fordringer 530.000 212.000 142.000 0 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 259.000 226.000 209.000 304.000 282.000
Sum omløpsmidler 2.650.000 2.353.000 1.343.000 1.289.000 647.000
Sum eiendeler 5.112.000 2.809.000 1.576.000 1.515.000 683.000
Sum opptjent egenkapital 840.000 627.000 139.000 434.000 161.000
Sum egenkapital 940.000 727.000 239.000 534.000 261.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 176.000 0 165.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.492.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.127.000 723.000 347.000 169.000 87.000
Betalbar skatt 50.000 82.000 0 104.000 79.000
Skyldig offentlige avgifter 675.000 719.000 366.000 547.000 182.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 652.000 559.000 458.000 161.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 2.680.000 2.083.000 1.337.000 980.000 422.000
Sum gjeld og egenkapital 5.112.000 2.810.000 1.576.000 1.514.000 683.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -30.000 270.000 6.000 309.000 225.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1 1.4 1.6
Soliditet 18.4 25.9 15.2 35.3 38.2
Resultatgrad 2.8 5.4 -3.6 6.2 10.5
Rentedekningsgrad 3.3 11.3 -4.2 23.1 57.8
Gjeldsgrad 4.4 2.9 5.6 1.8 1.6
Total kapitalrentabilitet 7.8 22.2 -15.1 26.0 42.3
Signatur
02.06.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
02.06.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex