Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ditt Apotek Storhamarsenteret As
Juridisk navn:  Ditt Apotek Storhamarsenteret As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62598000
Måsåbekkvegen 2 Måsåbekkvegen 2 Fax:
2316 Hamar 2316 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 911815648
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/8/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Haslestad Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.2%
Resultat  
  
35.8%
Egenkapital  
  
-2.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.222.000 11.998.000 12.661.000 11.367.000 10.336.000
Resultat: 1.688.000 1.243.000 1.708.000 1.849.000 1.513.000
Egenkapital: 3.614.000 3.697.000 2.739.000 3.442.000 2.054.000
Regnskap for  Ditt Apotek Storhamarsenteret As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.222.000 11.998.000 12.661.000 11.367.000 10.336.000
Driftskostnader -11.544.000 -10.761.000 -10.961.000 -9.535.000 -8.808.000
Driftsresultat 1.678.000 1.237.000 1.700.000 1.832.000 1.528.000
Finansinntekter 9.000 6.000 8.000 7.000 11.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 10.000 -26.000
Finans 9.000 6.000 7.000 17.000 -15.000
Resultat før skatt 1.688.000 1.243.000 1.708.000 1.849.000 1.513.000
Skattekostnad -371.000 -285.000 -410.000 -462.000 -409.000
Årsresultat 1.317.000 957.000 1.298.000 1.387.000 1.104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.185.000 1.239.000 275.000 369.000 454.000
Sum omløpsmidler 4.553.000 4.274.000 4.656.000 5.053.000 3.419.000
Sum eiendeler 5.738.000 5.513.000 4.931.000 5.422.000 3.873.000
Sum opptjent egenkapital 3.214.000 3.297.000 2.339.000 3.042.000 1.654.000
Sum egenkapital 3.614.000 3.697.000 2.739.000 3.442.000 2.054.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 9.000 12.000 16.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 2.118.000 1.807.000 2.180.000 1.965.000 1.799.000
Sum gjeld og egenkapital 5.739.000 5.513.000 4.931.000 5.423.000 3.874.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.222.000 11.998.000 12.635.000 11.367.000 10.336.000
Andre inntekter 0 0 26.000 0 0
Driftsinntekter 13.222.000 11.998.000 12.661.000 11.367.000 10.336.000
Varekostnad -8.773.000 -8.196.000 -8.513.000 -7.580.000 -6.780.000
Lønninger -2.229.000 -1.924.000 -1.821.000 -1.355.000 -1.384.000
Avskrivning -54.000 -71.000 -78.000 -101.000 -142.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -488.000 -570.000 -549.000 -499.000 -502.000
Driftskostnader -11.544.000 -10.761.000 -10.961.000 -9.535.000 -8.808.000
Driftsresultat 1.678.000 1.237.000 1.700.000 1.832.000 1.528.000
Finansinntekter 9.000 6.000 8.000 7.000 11.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 10.000 -26.000
Finans 9.000 6.000 7.000 17.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.400.000 0 -2.000.000 0 0
Årsresultat 1.317.000 957.000 1.298.000 1.387.000 1.104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 185.000 239.000 275.000 353.000 454.000
Sum varige driftsmidler 185.000 239.000 275.000 353.000 454.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 0 16.000 0
Sum anleggsmidler 1.185.000 1.239.000 275.000 369.000 454.000
Varebeholdning 1.056.000 1.008.000 883.000 899.000 887.000
Kundefordringer 335.000 194.000 453.000 298.000 229.000
Andre fordringer 19.000 23.000 39.000 35.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.144.000 3.048.000 3.281.000 3.820.000 2.278.000
Sum omløpsmidler 4.553.000 4.274.000 4.656.000 5.053.000 3.419.000
Sum eiendeler 5.738.000 5.513.000 4.931.000 5.422.000 3.873.000
Sum opptjent egenkapital 3.214.000 3.297.000 2.339.000 3.042.000 1.654.000
Sum egenkapital 3.614.000 3.697.000 2.739.000 3.442.000 2.054.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 9.000 12.000 16.000 21.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 9.000 12.000 16.000 21.000
Leverandørgjeld 1.223.000 1.053.000 1.268.000 1.101.000 976.000
Betalbar skatt 373.000 288.000 414.000 467.000 419.000
Skyldig offentlige avgifter 352.000 303.000 314.000 266.000 223.000
Utbytte -1.400.000 0 -2.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 170.000 162.000 184.000 131.000 181.000
Sum kortsiktig gjeld 2.118.000 1.807.000 2.180.000 1.965.000 1.799.000
Sum gjeld og egenkapital 5.739.000 5.513.000 4.931.000 5.423.000 3.874.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.435.000 2.467.000 2.476.000 3.088.000 1.620.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.4 2.1 2.6 1.9
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8 1.7 2.1 1.5
Soliditet 6 67.1 55.5 63.5 53.0
Resultatgrad 12.7 10.3 13.4 16.1 14.8
Rentedekningsgrad 1 -183.2 59.2
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.8 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 29.4 22.5 34.6 33.9 39.7
Signatur
16.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex