Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ditt Apotek Sandesenteret As
Juridisk navn:  Ditt Apotek Sandesenteret As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33779444
Postboks 63 Prestegårdsalleen 71 Fax:
3071 Sande I Vestfold 3070 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 915598323
Aksjekapital: 600.060 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/17/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Amica Revisjon As
Regnskapsfører: Haslestad Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.6%
Resultat  
  
24.53%
Egenkapital  
  
34.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.178.000 11.025.000 9.482.000 7.505.000 1.176.000
Resultat: 401.000 322.000 -338.000 49.000 -410.000
Egenkapital: 1.214.000 902.000 657.000 921.000 288.000
Regnskap for  Ditt Apotek Sandesenteret As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.178.000 11.025.000 9.482.000 7.505.000 1.176.000
Driftskostnader -13.712.000 -10.671.000 -9.759.000 -7.395.000 -1.576.000
Driftsresultat 467.000 355.000 -278.000 110.000 -400.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -67.000 -33.000 -61.000 -61.000 -10.000
Finans -66.000 -33.000 -61.000 -61.000 -10.000
Resultat før skatt 401.000 322.000 -338.000 49.000 -410.000
Skattekostnad -88.000 -78.000 74.000 -16.000 104.000
Årsresultat 313.000 244.000 -264.000 33.000 -306.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 868.000 1.129.000 1.395.000 1.506.000 1.663.000
Sum omløpsmidler 4.011.000 2.441.000 2.309.000 2.365.000 1.620.000
Sum eiendeler 4.879.000 3.570.000 3.704.000 3.871.000 3.283.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 -293.000 -537.000 -273.000 -306.000
Sum egenkapital 1.214.000 902.000 657.000 921.000 288.000
Sum langsiktig gjeld 1.200.000 1.398.000 621.000 750.000 879.000
Sum kortsiktig gjeld 2.464.000 1.270.000 2.426.000 2.199.000 2.116.000
Sum gjeld og egenkapital 4.878.000 3.569.000 3.704.000 3.870.000 3.283.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.170.000 11.021.000 9.464.000 7.487.000 1.168.000
Andre inntekter 8.000 5.000 18.000 18.000 8.000
Driftsinntekter 14.178.000 11.025.000 9.482.000 7.505.000 1.176.000
Varekostnad -11.010.000 -8.245.000 -7.076.000 -5.509.000 -823.000
Lønninger -1.810.000 -1.546.000 -1.795.000 -1.093.000 -433.000
Avskrivning -200.000 -198.000 -196.000 -194.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -692.000 -682.000 -692.000 -599.000 -273.000
Driftskostnader -13.712.000 -10.671.000 -9.759.000 -7.395.000 -1.576.000
Driftsresultat 467.000 355.000 -278.000 110.000 -400.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -67.000 -33.000 -61.000 -61.000 -10.000
Finans -66.000 -33.000 -61.000 -61.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 313.000 244.000 -264.000 33.000 -306.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 84.000 162.000 88.000 104.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 868.000 1.045.000 1.233.000 1.418.000 1.559.000
Sum varige driftsmidler 868.000 1.045.000 1.233.000 1.418.000 1.559.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 868.000 1.129.000 1.395.000 1.506.000 1.663.000
Varebeholdning 1.835.000 1.672.000 1.616.000 1.695.000 1.221.000
Kundefordringer 771.000 371.000 547.000 379.000 99.000
Andre fordringer 0 6.000 14.000 13.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.405.000 392.000 133.000 278.000 283.000
Sum omløpsmidler 4.011.000 2.441.000 2.309.000 2.365.000 1.620.000
Sum eiendeler 4.879.000 3.570.000 3.704.000 3.871.000 3.283.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 -293.000 -537.000 -273.000 -306.000
Sum egenkapital 1.214.000 902.000 657.000 921.000 288.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.200.000 1.398.000 621.000 750.000 879.000
Leverandørgjeld 2.018.000 953.000 2.092.000 1.935.000 1.415.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 204.000 187.000 180.000 156.000 56.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 242.000 130.000 154.000 108.000 645.000
Sum kortsiktig gjeld 2.464.000 1.270.000 2.426.000 2.199.000 2.116.000
Sum gjeld og egenkapital 4.878.000 3.569.000 3.704.000 3.870.000 3.283.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.547.000 1.171.000 -117.000 166.000 -496.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 1 1.1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 0.3 0.3 0.2
Soliditet 24.9 25.3 17.7 23.8 8.8
Resultatgrad 3.3 3.2 -2.9 1.5 -34.0
Rentedekningsgrad 7 10.8 -4.6 1.8 -40.0
Gjeldsgrad 3 3 4.6 3.2 10.4
Total kapitalrentabilitet 9.6 9.9 -7.5 2.8 -12.2
Signatur
25.04.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex