Ditt Apotek Rødberg As
Juridisk navn:  Ditt Apotek Rødberg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 31004610
Sentrum 50 Sentrum 50 Fax:
3630 Rødberg 3630 Rødberg
Fylke: Kommune:
Viken Nore Og Uvdal
Org.nr: 921058128
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/26/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Haslestad Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
104.87%
Resultat  
  
-42.8%
Egenkapital  
  
50.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 12.155.000 5.933.000
Resultat: 143.000 250.000
Egenkapital: 330.000 219.000
Regnskap for  Ditt Apotek Rødberg As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 12.155.000 5.933.000
Driftskostnader -11.974.000 -5.668.000
Driftsresultat 181.000 266.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -39.000 -16.000
Finans -38.000 -16.000
Resultat før skatt 143.000 250.000
Skattekostnad -32.000 -56.000
Årsresultat 110.000 195.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 345.000 309.000
Sum omløpsmidler 2.346.000 3.238.000
Sum eiendeler 2.691.000 3.547.000
Sum opptjent egenkapital 305.000 195.000
Sum egenkapital 330.000 219.000
Sum langsiktig gjeld 719.000 821.000
Sum kortsiktig gjeld 1.642.000 2.507.000
Sum gjeld og egenkapital 2.690.000 3.547.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.188.000 5.932.000
Andre inntekter -33.000 2.000
Driftsinntekter 12.155.000 5.933.000
Varekostnad -8.900.000 -4.238.000
Lønninger -2.344.000 -1.122.000
Avskrivning -50.000 -12.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -680.000 -296.000
Driftskostnader -11.974.000 -5.668.000
Driftsresultat 181.000 266.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -39.000 -16.000
Finans -38.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 110.000 195.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 345.000 309.000
Sum varige driftsmidler 345.000 309.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 345.000 309.000
Varebeholdning 877.000 854.000
Kundefordringer 260.000 592.000
Andre fordringer 6.000 19.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.202.000 1.772.000
Sum omløpsmidler 2.346.000 3.238.000
Sum eiendeler 2.691.000 3.547.000
Sum opptjent egenkapital 305.000 195.000
Sum egenkapital 330.000 219.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 719.000 821.000
Leverandørgjeld 1.015.000 1.971.000
Betalbar skatt 26.000 42.000
Skyldig offentlige avgifter 229.000 171.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 372.000 324.000
Sum kortsiktig gjeld 1.642.000 2.507.000
Sum gjeld og egenkapital 2.690.000 3.547.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 704.000 731.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1
Likviditetsgrad 2 0.9 1
Soliditet 12.3 6.2
Resultatgrad 1.5 4.5
Rentedekningsgrad 4.6 16.6
Gjeldsgrad 7.2 15.2
Total kapitalrentabilitet 6.8 7.5
Signatur
27.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex