Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ditt Apotek Rådhuset As
Juridisk navn:  Ditt Apotek Rådhuset As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22335400
Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Fax:
0160 Oslo 160 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916304404
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 11/1/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Kj Revisjon Da
Utvikling:
Omsetning  
  
95.86%
Resultat  
  
-16.87%
Egenkapital  
  
-99.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 81.400.000 41.560.000 28.826.000 0
Resultat: 4.456.000 5.360.000 3.175.000 -18.000
Egenkapital: 30.000 6.479.000 2.401.000 16.000
Regnskap for  Ditt Apotek Rådhuset As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 81.400.000 41.560.000 28.826.000 0
Driftskostnader -77.113.000 -36.082.000 -25.552.000 -18.000
Driftsresultat 4.287.000 5.477.000 3.274.000 -18.000
Finansinntekter 237.000 5.000 2.000 0
Finanskostnader -68.000 -122.000 -101.000 0
Finans 169.000 -117.000 -99.000 0
Resultat før skatt 4.456.000 5.360.000 3.175.000 -18.000
Skattekostnad -1.021.000 -1.283.000 -790.000 5.000
Årsresultat 3.435.000 4.078.000 2.385.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.039.000 1.694.000 1.893.000 986.000
Sum omløpsmidler 11.009.000 14.193.000 8.968.000 63.000
Sum eiendeler 33.048.000 15.887.000 10.861.000 1.049.000
Sum opptjent egenkapital 0 6.449.000 2.371.000 -14.000
Sum egenkapital 30.000 6.479.000 2.401.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 1.283.000 1.564.000 2.276.000 860.000
Sum kortsiktig gjeld 31.734.000 7.844.000 6.183.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 33.047.000 15.887.000 10.860.000 1.049.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 78.974.000 40.850.000 28.826.000 0
Andre inntekter 2.427.000 710.000 0 0
Driftsinntekter 81.400.000 41.560.000 28.826.000 0
Varekostnad -26.757.000 -23.779.000 -20.176.000 0
Lønninger -3.901.000 -4.381.000 -3.291.000 0
Avskrivning -254.000 -254.000 -226.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.201.000 -7.668.000 -1.859.000 -18.000
Driftskostnader -77.113.000 -36.082.000 -25.552.000 -18.000
Driftsresultat 4.287.000 5.477.000 3.274.000 -18.000
Finansinntekter 237.000 5.000 2.000 0
Finanskostnader -68.000 -122.000 -101.000 0
Finans 169.000 -117.000 -99.000 0
Konsernbidrag -3.433.000 0 0 0
Utbytte -6.451.000 0 0 0
Årsresultat 3.435.000 4.078.000 2.385.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 498.000 560.000 121.000
Driftsløsøre 1.440.000 1.195.000 1.334.000 0
Sum varige driftsmidler 1.440.000 1.694.000 1.893.000 121.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.599.000 0 0 860.000
Sum anleggsmidler 22.039.000 1.694.000 1.893.000 986.000
Varebeholdning 3.427.000 2.800.000 2.106.000 0
Kundefordringer 1.771.000 5.982.000 5.629.000 0
Andre fordringer 1.873.000 10.000 9.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.939.000 5.398.000 1.219.000 30.000
Sum omløpsmidler 11.009.000 14.193.000 8.968.000 63.000
Sum eiendeler 33.048.000 15.887.000 10.861.000 1.049.000
Sum opptjent egenkapital 0 6.449.000 2.371.000 -14.000
Sum egenkapital 30.000 6.479.000 2.401.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 111.000 116.000 102.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.458.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.283.000 1.564.000 2.276.000 860.000
Leverandørgjeld 20.376.000 5.549.000 4.360.000 173.000
Betalbar skatt 0 1.269.000 683.000 0
Skyldig offentlige avgifter 159.000 477.000 253.000 0
Utbytte -6.451.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 289.000 548.000 887.000 0
Sum kortsiktig gjeld 31.734.000 7.844.000 6.183.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 33.047.000 15.887.000 10.860.000 1.049.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -20.725.000 6.349.000 2.785.000 -110.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.8 1.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2 1.5 1.1 0.4
Soliditet 0.1 40.8 22.1 1.5
Resultatgrad 5.3 13.2 11.4
Rentedekningsgrad 6 44.9 32.4
Gjeldsgrad 1100.6 1.5 3.5 64.6
Total kapitalrentabilitet 13.7 34.5 30.2 -1.7
Signatur
02.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex