Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ditt Apotek Opera As
Juridisk navn:  Ditt Apotek Opera As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22332300
Operagata 18 Operagata 18 Fax:
0194 Oslo 194 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921404352
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/15/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Kj Revisjon Da
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -5.000
Egenkapital: 19.000
Regnskap for  Ditt Apotek Opera As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -5.000
Driftsresultat -5.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -5.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 19.000
Sum eiendeler 19.000
Sum opptjent egenkapital -5.000
Sum egenkapital 19.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 19.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -5.000
Driftskostnader -5.000
Driftsresultat -5.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 19.000
Sum omløpsmidler 19.000
Sum eiendeler 19.000
Sum opptjent egenkapital -5.000
Sum egenkapital 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 19.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -26.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex