Ditt Apotek Hell As
Juridisk navn:  Ditt Apotek Hell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74806166
Sandfærhus 24 Hell-senteret Sandfærhus 24 Hell-senteret Fax:
7502 Stjørdal 7502 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 914389984
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 9/30/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Jerkø & Wilhelmsen As Statsautoriserte Revisorer
Regnskapsfører: Haslestad Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.64%
Resultat  
  
-4.74%
Egenkapital  
  
-62.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.291.000 11.001.000 9.895.000 10.036.000 8.706.000
Resultat: 1.207.000 1.267.000 1.034.000 544.000 514.000
Egenkapital: 592.000 1.563.000 1.099.000 684.000 280.000
Regnskap for  Ditt Apotek Hell As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.291.000 11.001.000 9.895.000 10.036.000 8.706.000
Driftskostnader -10.084.000 -9.734.000 -8.861.000 -9.486.000 -8.160.000
Driftsresultat 1.207.000 1.266.000 1.034.000 550.000 545.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -6.000 -32.000
Finans 1.000 1.000 1.000 -5.000 -31.000
Resultat før skatt 1.207.000 1.267.000 1.034.000 544.000 514.000
Skattekostnad -278.000 -304.000 -260.000 -149.000 -51.000
Årsresultat 930.000 964.000 775.000 394.000 463.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 287.000 290.000 461.000 650.000 730.000
Sum omløpsmidler 2.640.000 3.544.000 2.739.000 2.101.000 2.360.000
Sum eiendeler 2.927.000 3.834.000 3.200.000 2.751.000 3.090.000
Sum opptjent egenkapital 492.000 1.463.000 999.000 574.000 180.000
Sum egenkapital 592.000 1.563.000 1.099.000 684.000 280.000
Sum langsiktig gjeld 0 13.000 2.000 0 195.000
Sum kortsiktig gjeld 2.334.000 2.258.000 2.099.000 2.067.000 2.614.000
Sum gjeld og egenkapital 2.926.000 3.834.000 3.200.000 2.751.000 3.089.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.285.000 10.991.000 9.883.000 10.026.000 8.703.000
Andre inntekter 6.000 10.000 12.000 10.000 3.000
Driftsinntekter 11.291.000 11.001.000 9.895.000 10.036.000 8.706.000
Varekostnad -7.305.000 -7.147.000 -6.321.000 -6.793.000 -5.699.000
Lønninger -1.946.000 -1.788.000 -1.705.000 -1.774.000 -1.569.000
Avskrivning -139.000 -171.000 -174.000 -167.000 -128.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -694.000 -628.000 -661.000 -752.000 -764.000
Driftskostnader -10.084.000 -9.734.000 -8.861.000 -9.486.000 -8.160.000
Driftsresultat 1.207.000 1.266.000 1.034.000 550.000 545.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -6.000 -32.000
Finans 1.000 1.000 1.000 -5.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -800.000 -500.000 -350.000 0 0
Årsresultat 930.000 964.000 775.000 394.000 463.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 0 0 15.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 200.000 290.000 461.000 635.000 728.000
Sum varige driftsmidler 200.000 290.000 461.000 635.000 728.000
Sum finansielle anleggsmidler 84.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 287.000 290.000 461.000 650.000 730.000
Varebeholdning 1.302.000 1.285.000 1.174.000 1.120.000 1.117.000
Kundefordringer 280.000 312.000 201.000 363.000 215.000
Andre fordringer 7.000 12.000 13.000 11.000 169.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.051.000 1.935.000 1.351.000 608.000 751.000
Sum omløpsmidler 2.640.000 3.544.000 2.739.000 2.101.000 2.360.000
Sum eiendeler 2.927.000 3.834.000 3.200.000 2.751.000 3.090.000
Sum opptjent egenkapital 492.000 1.463.000 999.000 574.000 180.000
Sum egenkapital 592.000 1.563.000 1.099.000 684.000 280.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 13.000 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 13.000 166.000 545.000 1.138.000
Sum langsiktig gjeld 0 13.000 2.000 0 195.000
Leverandørgjeld 789.000 955.000 884.000 906.000 930.000
Betalbar skatt 293.000 293.000 242.000 164.000 140.000
Skyldig offentlige avgifter 242.000 283.000 252.000 231.000 180.000
Utbytte -800.000 -500.000 -350.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 210.000 214.000 205.000 223.000 227.000
Sum kortsiktig gjeld 2.334.000 2.258.000 2.099.000 2.067.000 2.614.000
Sum gjeld og egenkapital 2.926.000 3.834.000 3.200.000 2.751.000 3.089.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 306.000 1.286.000 640.000 34.000 -254.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.3 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 1 0.7 0.5 0.5
Soliditet 20.2 40.8 34.3 24.9 9.1
Resultatgrad 10.7 11.5 10.4 5.5 6.3
Rentedekningsgrad 1 91.8 17.1
Gjeldsgrad 3.9 1.5 1.9 3.0 10.0
Total kapitalrentabilitet 41.3 33.1 32.3 20.0 17.7
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex