Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ditt Apotek Grandsenteret As
Juridisk navn:  Ditt Apotek Grandsenteret As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62530300
Torggata 1 Torggata 1 Fax:
2317 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 919911638
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/25/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Regnskap 4U As
Utvikling:
Omsetning  
  
63.23%
Resultat  
  
93.55%
Egenkapital  
  
126.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 6.304.000 3.862.000 0
Resultat: 300.000 155.000 -40.000
Egenkapital: 419.000 185.000 54.000
Regnskap for  Ditt Apotek Grandsenteret As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.304.000 3.862.000 0
Driftskostnader -6.005.000 -3.707.000 -40.000
Driftsresultat 300.000 155.000 -40.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0
Resultat før skatt 300.000 155.000 -40.000
Skattekostnad -66.000 -25.000 0
Årsresultat 234.000 130.000 -40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.000 83.000 0
Sum omløpsmidler 2.380.000 1.743.000 60.000
Sum eiendeler 2.446.000 1.826.000 60.000
Sum opptjent egenkapital 319.000 85.000 -46.000
Sum egenkapital 419.000 185.000 54.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.027.000 1.641.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 2.446.000 1.826.000 60.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.304.000 3.862.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 6.304.000 3.862.000 0
Varekostnad -4.331.000 -2.222.000 0
Lønninger -1.240.000 -1.096.000 0
Avskrivning -17.000 -21.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -417.000 -368.000 -40.000
Driftskostnader -6.005.000 -3.707.000 -40.000
Driftsresultat 300.000 155.000 -40.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 234.000 130.000 -40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 66.000 83.000 0
Sum varige driftsmidler 66.000 83.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 66.000 83.000 0
Varebeholdning 791.000 679.000 0
Kundefordringer 231.000 233.000 0
Andre fordringer 1.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.356.000 825.000 60.000
Sum omløpsmidler 2.380.000 1.743.000 60.000
Sum eiendeler 2.446.000 1.826.000 60.000
Sum opptjent egenkapital 319.000 85.000 -46.000
Sum egenkapital 419.000 185.000 54.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.000.000 1.000.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 670.000 367.000 6.000
Betalbar skatt 66.000 25.000 0
Skyldig offentlige avgifter 187.000 164.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 104.000 85.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.027.000 1.641.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 2.446.000 1.826.000 60.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 353.000 102.000 54.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 1
Soliditet 17.1 10.1 9
Resultatgrad 4.8 4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.8 8.9 0.1
Total kapitalrentabilitet 12.3 8.5 -66.7
Signatur
20.11.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex