Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ditt Apotek Bergen Brygge As
Juridisk navn:  Ditt Apotek Bergen Brygge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55962780
Vetrlidsallmenningen 11 Vetrlidsallmenningen 11 Fax:
5014 Bergen 5014 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 920445403
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 2/15/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Kj Revisjon Da
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 18.602.000
Resultat: 1.713.000
Egenkapital: 1.916.000
Regnskap for  Ditt Apotek Bergen Brygge As
Resultat 2018
Driftsinntekter 18.602.000
Driftskostnader -16.846.000
Driftsresultat 1.756.000
Finansinntekter 8.000
Finanskostnader -51.000
Finans -43.000
Resultat før skatt 1.713.000
Skattekostnad -391.000
Årsresultat 1.322.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.853.000
Sum omløpsmidler 3.238.000
Sum eiendeler 12.091.000
Sum opptjent egenkapital 1.322.000
Sum egenkapital 1.916.000
Sum langsiktig gjeld 1.885.000
Sum kortsiktig gjeld 8.290.000
Sum gjeld og egenkapital 12.091.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.204.000
Andre inntekter 398.000
Driftsinntekter 18.602.000
Varekostnad -7.204.000
Lønninger -2.631.000
Avskrivning -80.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.931.000
Driftskostnader -16.846.000
Driftsresultat 1.756.000
Finansinntekter 8.000
Finanskostnader -51.000
Finans -43.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 1.322.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 858.000
Sum varige driftsmidler 858.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.995.000
Sum anleggsmidler 8.853.000
Varebeholdning 1.286.000
Kundefordringer 59.000
Andre fordringer 1.245.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 648.000
Sum omløpsmidler 3.238.000
Sum eiendeler 12.091.000
Sum opptjent egenkapital 1.322.000
Sum egenkapital 1.916.000
Sum avsetninger til forpliktelser 28.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.885.000
Leverandørgjeld 7.622.000
Betalbar skatt 363.000
Skyldig offentlige avgifter 139.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 165.000
Sum kortsiktig gjeld 8.290.000
Sum gjeld og egenkapital 12.091.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.052.000
Likviditetsgrad 1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2
Soliditet 15.8
Resultatgrad 9.4
Rentedekningsgrad 34.4
Gjeldsgrad 5.3
Total kapitalrentabilitet 14.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex