Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ditt Apotek Åneby As
Juridisk navn:  Ditt Apotek Åneby As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67060060
Grindbråtan 1 Grindbråtan 1 Fax: 67060061
1484 Hakadal 1484 Hakadal
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 998443962
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 5/11/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Jerkø & Wilhelmsen As Statsautoriserte Revisorer
Regnskapsfører: Haslestad Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.29%
Resultat  
  
-9.98%
Egenkapital  
  
-35.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.154.000 12.833.000 12.760.000 11.622.000 10.450.000
Resultat: 460.000 511.000 493.000 684.000 565.000
Egenkapital: 137.000 212.000 123.000 111.000 508.000
Regnskap for  Ditt Apotek Åneby As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.154.000 12.833.000 12.760.000 11.622.000 10.450.000
Driftskostnader -11.687.000 -12.306.000 -12.242.000 -10.904.000 -9.843.000
Driftsresultat 468.000 527.000 519.000 719.000 608.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -8.000 -17.000 -27.000 -37.000 -43.000
Finans -7.000 -16.000 -26.000 -36.000 -43.000
Resultat før skatt 460.000 511.000 493.000 684.000 565.000
Skattekostnad -105.000 -122.000 -122.000 -181.000 -112.000
Årsresultat 355.000 389.000 371.000 503.000 453.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 395.000 505.000 654.000 729.000 881.000
Sum omløpsmidler 3.139.000 2.132.000 2.543.000 2.487.000 2.531.000
Sum eiendeler 3.534.000 2.637.000 3.197.000 3.216.000 3.412.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 107.000 18.000 7.000 4.000
Sum egenkapital 137.000 212.000 123.000 111.000 508.000
Sum langsiktig gjeld 129.000 292.000 453.000 721.000 860.000
Sum kortsiktig gjeld 3.269.000 2.133.000 2.621.000 2.384.000 2.043.000
Sum gjeld og egenkapital 3.535.000 2.637.000 3.197.000 3.217.000 3.412.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.148.000 12.825.000 12.751.000 11.613.000 10.444.000
Andre inntekter 6.000 8.000 9.000 9.000 7.000
Driftsinntekter 12.154.000 12.833.000 12.760.000 11.622.000 10.450.000
Varekostnad -8.861.000 -9.641.000 -9.493.000 -8.387.000 -7.444.000
Lønninger -1.798.000 -1.564.000 -1.641.000 -1.414.000 -1.551.000
Avskrivning -111.000 -149.000 -153.000 -152.000 -152.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -917.000 -952.000 -955.000 -951.000 -696.000
Driftskostnader -11.687.000 -12.306.000 -12.242.000 -10.904.000 -9.843.000
Driftsresultat 468.000 527.000 519.000 719.000 608.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -8.000 -17.000 -27.000 -37.000 -43.000
Finans -7.000 -16.000 -26.000 -36.000 -43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -430.000 -300.000 -360.000 -500.000 -300.000
Årsresultat 355.000 389.000 371.000 503.000 453.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 395.000 505.000 654.000 729.000 881.000
Sum varige driftsmidler 395.000 505.000 654.000 729.000 881.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 395.000 505.000 654.000 729.000 881.000
Varebeholdning 973.000 957.000 917.000 945.000 834.000
Kundefordringer 461.000 516.000 732.000 394.000 298.000
Andre fordringer 25.000 40.000 21.000 68.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.681.000 619.000 873.000 1.079.000 1.355.000
Sum omløpsmidler 3.139.000 2.132.000 2.543.000 2.487.000 2.531.000
Sum eiendeler 3.534.000 2.637.000 3.197.000 3.216.000 3.412.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 107.000 18.000 7.000 4.000
Sum egenkapital 137.000 212.000 123.000 111.000 508.000
Sum avsetninger til forpliktelser 31.000 41.000 56.000 67.000 79.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 129.000 292.000 453.000 721.000 860.000
Leverandørgjeld 2.256.000 1.287.000 1.736.000 1.266.000 1.299.000
Betalbar skatt 116.000 137.000 132.000 193.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 231.000 156.000 181.000 220.000 212.000
Utbytte -430.000 -300.000 -360.000 -500.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 237.000 252.000 212.000 205.000 199.000
Sum kortsiktig gjeld 3.269.000 2.133.000 2.621.000 2.384.000 2.043.000
Sum gjeld og egenkapital 3.535.000 2.637.000 3.197.000 3.217.000 3.412.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -130.000 -1.000 -78.000 103.000 488.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.0 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.6 0.7 0.9
Soliditet 3.9 8 3.8 3.5 14.9
Resultatgrad 3.9 4.1 4.1 6.2 5.8
Rentedekningsgrad 58.5 3 19.2 19.5 14.1
Gjeldsgrad 24.8 11.4 2 28.0 5.7
Total kapitalrentabilitet 13.3 2 16.3 22.4 17.8
Signatur
03.05.2017
STYRET I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
03.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex