Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Discover Norway As
Juridisk navn:  Discover Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61289970
c/o Fabrikken Løkkegata 9 C/O Fabrikken Løkkegata 9 Fax: 61269250
2615 Lillehammer 2615 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 979294751
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/30/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Oppland Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Askus As
Utvikling:
Omsetning  
  
-57.67%
Resultat  
  
-155.41%
Egenkapital  
  
-14.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.312.000 7.824.000 7.399.000 6.730.000 6.327.000
Resultat: -128.000 231.000 105.000 -9.000 95.000
Egenkapital: 573.000 672.000 494.000 417.000 425.000
Regnskap for  Discover Norway As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.312.000 7.824.000 7.399.000 6.730.000 6.327.000
Driftskostnader -3.445.000 -7.603.000 -7.265.000 -6.743.000 -6.237.000
Driftsresultat -133.000 222.000 134.000 -13.000 90.000
Finansinntekter 5.000 10.000 8.000 10.000 8.000
Finanskostnader 0 -1.000 -37.000 -5.000 -3.000
Finans 5.000 9.000 -29.000 5.000 5.000
Resultat før skatt -128.000 231.000 105.000 -9.000 95.000
Skattekostnad 28.000 -53.000 -27.000 0 -24.000
Årsresultat -100.000 178.000 78.000 -9.000 71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 5.000 9.000
Sum omløpsmidler 1.007.000 1.225.000 1.107.000 943.000 1.736.000
Sum eiendeler 1.011.000 1.229.000 1.111.000 948.000 1.745.000
Sum opptjent egenkapital 473.000 572.000 394.000 317.000 325.000
Sum egenkapital 573.000 672.000 494.000 417.000 425.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 438.000 557.000 617.000 531.000 1.320.000
Sum gjeld og egenkapital 1.011.000 1.229.000 1.111.000 948.000 1.745.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.174.000 7.604.000 7.297.000 6.656.000 6.312.000
Andre inntekter 138.000 220.000 102.000 74.000 15.000
Driftsinntekter 3.312.000 7.824.000 7.399.000 6.730.000 6.327.000
Varekostnad -1.982.000 -5.300.000 -5.204.000 -4.805.000 -4.354.000
Lønninger -777.000 -1.332.000 -1.418.000 -1.237.000 -1.146.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -686.000 -971.000 -643.000 -701.000 -737.000
Driftskostnader -3.445.000 -7.603.000 -7.265.000 -6.743.000 -6.237.000
Driftsresultat -133.000 222.000 134.000 -13.000 90.000
Finansinntekter 5.000 10.000 8.000 10.000 8.000
Finanskostnader 0 -1.000 -37.000 -5.000 -3.000
Finans 5.000 9.000 -29.000 5.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -100.000 178.000 78.000 -9.000 71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 4.000 9.000
Sum anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 5.000 9.000
Varebeholdning 30.000 22.000 14.000 0 0
Kundefordringer 0 0 1.000 4.000 910.000
Andre fordringer 99.000 20.000 104.000 125.000 76.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 878.000 1.182.000 987.000 814.000 750.000
Sum omløpsmidler 1.007.000 1.225.000 1.107.000 943.000 1.736.000
Sum eiendeler 1.011.000 1.229.000 1.111.000 948.000 1.745.000
Sum opptjent egenkapital 473.000 572.000 394.000 317.000 325.000
Sum egenkapital 573.000 672.000 494.000 417.000 425.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 27.000 96.000 161.000 18.000
Betalbar skatt 0 53.000 27.000 0 24.000
Skyldig offentlige avgifter 34.000 89.000 122.000 106.000 92.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 404.000 387.000 371.000 264.000 1.187.000
Sum kortsiktig gjeld 438.000 557.000 617.000 531.000 1.320.000
Sum gjeld og egenkapital 1.011.000 1.229.000 1.111.000 948.000 1.745.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 569.000 668.000 490.000 412.000 416.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.2 1.8 1.8 1.3
Likviditetsgrad 2 2.2 2.2 1.8 1.8 1.3
Soliditet 56.7 54.7 44.5 4 24.4
Resultatgrad 2.8 1.8 -0.2 1.4
Rentedekningsgrad 2 3.6 -2.6 3
Gjeldsgrad 0.8 0.8 1.2 1.3 3.1
Total kapitalrentabilitet -12.7 18.9 12.8 -0.3 5.6
Signatur
22.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
10.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex